Netherlands

Maritime Insurance Market Update Q3 2021

 

Maritieme bedrijven gaan steeds meer bewust met hun risico’s om en investeren aantoonbaar in veiligheid en preventie. En met succes; de totale schadelast is de afgelopen 10 jaar flink gedaald. Toch richten bedrijven zich vooral op de ‘zichtbare’ risico’s.

Aan de kant van verzakeraars is er veel veranderd de afgelopen periode. Waar twintig jaar geleden in Nederland nog tientallen verzekeraars waren gericht op de risico's van de maritieme sector, zijn dat er nu aanzienlijk minder. Dit heeft uiteraard impact op de verzekeringscapaciteit, maar ook op de voorwaarden en premies waarvoor scheepvaart-, scheepsbouw- en offshorebedrijven hun risico's kunnen verzekeren. De premies zijn de afgelopen drie jaar met ongeveer 10% tot 15% gestegen, zelfs voor bedrijven met een duidelijk schadecijfer. De coronapandemie heeft verzekeraars nog meer ‘risicomijdend’ gemaakt.

Aon heeft de wereldwijde premietrends en capaciteitsveranderingen geanalyseerd per Q3 2021 voor de verschillende maritieme producten.

Lees het rapport: Maritime Insurance Market Update 2021