Netherlands

Vijf belangrijke uitdagingen voor de groothandel

 

De groothandel is in tien jaar tijd sterk veranderd. Waar het voorheen voornamelijk draaide om voorraadbeheer is daar een grote digitale en logistieke component bijgekomen. De groothandel bevindt zich daarnaast middenin een supply chain die flink aan verandering onderhevig is. Steeds meer fabrikanten vinden hun weg direct naar de consument en vice versa. Veel groothandels zijn gedwongen hun businessmodel aan te passen om concurrerend te blijven of zelfs hun hoofd boven water te houden, zeker tijdens de corona-crisis.

  • Wat betekent dit voor het traditionele businessmodel?
  • Welke impact claimt de groothandel in de waardeketen?
  • Hoe ziet de (zeer nabije) toekomstige rol van de groothandel eruit?

Hieronder bespreken we de belangrijkste uitdagingen van de groothandel voor de komende jaren.

1. Traditionele businessmodel groothandel onder druk

Marktplaatsen met een breed assortiment, producenten die rechtstreeks leveren en logistieke dienstverleners die vergelijkbare diensten leveren: het zorgt ervoor dat het traditionele businessmodel van de groothandel onder druk staat. Tegelijkertijd zien we dat de rollen van producenten, groothandels, retailers en logistiek dienstverleners meer en meer door elkaar heen lopen. Groothandels, oorspronkelijk de onderneming die internationaal inkoopt om winkels een breed assortiment aan te bieden, krijgen steeds meer concurrentie van webportals, zoals Amazon, Bol.com en Zalando.

2. Innoveren om concurrerend te blijven en te groeien

Om concurrerend te blijven is het voor groothandels dus essentieel om in te spelen op de nieuwe technologische mogelijkheden en onderscheidend vermogen te bieden. Om hun klanten de ruimste keuze, het grootste gemak en een consistente beleving te bieden, moeten zij een responsieve keten creëren waarin alle voorraden direct beschikbaar zijn voor verkoop via alle kanalen. Dit kan echter alleen als het voorraadbeheer op orde is en daar wringt het vaak nog.

3. De absolute noodzaak van geautomatiseerd voorraadbeheer

Veel groothandels kunnen een aanzienlijk deel van hun orders door inefficiënt voorraadbeheer herhaaldelijk niet op tijd uit leveren. Dit zorgt voor een enorme onnodige hoge kostenpost. Veel groothandels zien dat ook steeds meer in dat ICT, de toenemende digitalisering en innovatie cruciaal zijn voor de omzet, groei en zelfs het voortbestaan. Door intensiever en slimmer gebruik te maken van Business Intelligence en Big Data kunnen groothandels een flinke stap kunnen zetten om de groei te stimuleren.
Bedrijven zijn zo beter in staat om beslissingen te nemen en kansen te signaleren. Dit biedt ook mogelijkheden voor efficiëntieverbetering, waaronder ketenintegratie en voorraadoptimalisatie. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de optimalisatie van de opslag van voorraad. Leegstand of ruimtegebrek kan voor de nodige financiële problemen zorgen.

4. On demand warehousing

Groothandelaren hebben pieken en dalen in voorraden en goederenstromen. Denk aan vers fruit in de zomer en meer diepvriesgroente in de winter. Of een bovengemiddelde vraag naar winterkleding tijdens een koude winter. Het gevolg is dat er regelmatig leegstand of ruimtegebrek is in hun magazijnen. On demand warehousing biedt een groothandel een platform voor enorme flexibiliteit door snel te kunnen opschalen of magazijncapaciteit te delen met andere bedrijven. Daarnaast zijn logistieke services als inslag- en uitslagdiensten van het warehouse inbegrepen. Dit alles op basis van betaling per gebruik en zonder lange termijn commitment.

5. Logistieke outsourcing

Het maakt uiteindelijk natuurlijk niet uit waar de voorraad ligt, als er maar snel kan worden geleverd. Deze ontwikkelingen vragen echter om een logistieke planning en netwerk dat producten van verschillende plaatsen efficiënt en betrouwbaar naar de klant verscheept. Maar hoe realiseert u dit? Zelf de logistiek van al uw partners in de hand nemen, is te kostbaar. Als u niet oppast, dan rijzen de transportkilometers de pan uit. Zeker gezien de lage beladingsgraad van de vrachtwagens. De samenwerking opzoeken met een logistieke partner ligt dan voor de hand.
De opkomst van logistieke outsourcing, het uitbesteden van logistieke activiteiten aan gespecialiseerde logistiek dienstverleners, heeft het businessmodel van veel groothandels sterk veranderd. Inmiddels gaat deze dienstverlening vaak zelfs verder dan ‘slechts’ transport en is de op- en overslag ook inbegrepen.


De nieuwe groothandel en logistiek

De ‘nieuwe’ groothandel zit dus tussen de producent en de retailer in. In de responsieve keten zullen groothandels een deel van de omzet verliezen aan producenten die rechtstreeks gaan leveren. Die producent moet echter wel voldoende volume hebben om op efficiënte wijze kleine orders te kunnen uitleveren. Met die inzet van digitaal voorraadbeheer en on demand warehousing, gekoppeld aan een logistieke partner of in-house-logistiek, kan de groothandel echter zorgen voor snellere levering naar de eindklant. Bovendien heeft de groothandel een breder assortiment en een relatief fijnmaziger orderpatroon dan de producent waardoor de stap naar het consumentenkanaal kleiner is.

 


Werkkapitaaloptimalisatie


Meer weten over hoe werkkapitaaloptimalisatie ook uw organisatie helpt groeien? In de whitepaper “Werkkapitaal optimaliseren in de maakindustrie: strategie tegen onrust en onzekerheid” worden de meest gangbare varianten van financiering besproken en wordt uitgelegd hoe de optimalisatie van werkkapitaal een strategisch middel vormt.

Download de whitepaper