Netherlands

Hoe volwassen is uw risicomanagement?

 

Met professioneel risicomanagement beter voorbereid op de toekomst

Een woningcorporatie met volwassen risicomanagement heeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen binnen de eigen omgeving, maar ook daarbuiten, zoals op het gebied van technologie, duurzaamheid en wet- en regelgeving. Volwassen risicomanagement draagt bij aan de regie die nodig is om uw doelen te bereiken. Hoe volwassen is uw risicomanagement?

 

Beter voorbereid op onverwachte gebeurtenissen

De coronacrisis laat zien dat het cruciaal is om snel in te kunnen spelen op onverwachte gebeurtenissen. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen wilt u ‘in control’ blijven. Helaas zien veel woningcorporaties risicomanagement nog als een ‘moetje’ vanuit compliance, terwijl het een belangrijk instrument is om onderbouwde beslissingen te nemen en uw doelen te bereiken.
Lees hoe actief risicomanagement het verschil maakt

 
 
 

De 9 dimensies van risicomanagementvolwassenheid

Uw organisatie is eigenlijk pas echt risicomanagementvolwassen wanneer aandacht is voor de negen dimensies van risicomanagement.

1. Betrokkenheid op directieniveau

Begrip van en commitment aan risicomanagement op directieniveau is een cruciale factor om er een succes van te maken en betere besluiten te nemen.

2. Toewijzen verantwoordelijkheid

Een senior-functie met als taak om het proces en de ontwikkeling van risicomanagement aan te sturen en te faciliteren.

3. Transparante risico-communicatie

Dialoog met belanghebbenden verrijkt de risico-informatie en vergroot het draagvlak voor besluitvorming van de corporatie. Eenduidige communicatie over risico’s en de beheersing ervan versterkt dit nog verder.

4. Cultuur van risico-eigenaarschap

Organisatiecultuur die bijdraagt aan het risicobewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid voor risico’s op alle niveaus.

5. Data en analyse

Identificeren van bestaande en opkomende risico’s door gebruik te maken van in- en externe data en informatie. Stellen van de juiste prioriteiten op basis van goede managementinformatie. Beschikbaarheid en integriteit van data is cruciaal om vorderingen met risicobeheersing te kunnen monitoren.

6. Participatie van belanghebbenden

Participatie van de belangrijkste belanghebbenden bij de ontwikkeling en beleidsvorming van de risicomanagementstrategie.

7. Besluitvorming gebaseerd op risico’s

Verzamelen en integreren van operationele en financiële risico-informatie in de besluitvorming en governanceprocessen.

8. Kwantificeren van risico’s

Gebruik van geavanceerde kwantificeringsmethoden om risico's te begrijpen en de toegevoegde waarde van risicomanagement aan te tonen.

9. Geoptimaliseerd risicoprofiel

Een verschuiving van de focus op risicovermijding en -beperking naar het benutten van risico- en risicobeheeropties die extra waarde toevoegen.

Check hoe risicomanagementvolwassen uw corporatie is

Neem contact op

 

Heeft u vragen over risicomanagement voor uw woningcorporatie? Neem contact met ons op.