Netherlands
 

Duurzame Inzetbaarheid

 

Productieve en inzetbare medewerkers zijn vitaal, gezond en gemotiveerd, hebben de juiste vakkennis en een goede werk-privé-balans. Menselijk kapitaal is in toenemende mate van belang om organisatiedoelstellingen te realiseren. Investeren in de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers is cruciaal; het levert wat op voor medewerkers én voor de werkgever. Niet alleen op dit moment, maar ook in de (nabije) toekomst.

De beroepsbevolking in Nederland ontgroent en vergrijst en mensen moeten langer doorwerken. Daar komt bij dat u als werkgever meer verantwoordelijkheid krijgt voor de risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Een duidelijke visie en doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid helpen u veranderingen door te voeren in de organisatie, de werkomgeving aan te passen, uw primaire processen in te richten en initiatieven voor werknemers duidelijk te maken en in te bedden.

Voordelen van duurzame inzetbaarheid 
  • Bevordert betrokkenheid van uw medewerkers
  • Verhoogt de productiviteit
  • Maakt communiceren en richting geven aan uw medewerkers makkelijker
  • Vermindert verzuim
  • Vermindert personeelsverloop
  • Effectievere inzet
  • Verlaagt of verkort arbeidsongeschiktheid
  • Verkleint en elimineert risico's op het gebied van veiligheid
  • Verbetert veiligheid en prestaties
  • Helpt bij aantrekken en behouden van toptalent.
Aon ondersteunt u graag met: