Netherlands
WGA ERD

Eigenrisicodragen voor de WGA

 

Als werkgever bent u ook na de verplichte loondoorbetalingsperiode van 104 weken verantwoordelijk voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van uw (ex)-werknemers: de WGA en WGA-flex uitkeringen. U kunt op deze kosten invloed uitoefenen, met name als u eigenrisicodrager bent. Doet u dat goed? Dan beperkt u de WGA- en WGA-flex uitkeringen en verhoogt u de inzetbaarheid van uw werknemers. Dit vraagt aanzienlijke inspanning en kennis in uw organisatie. Of besteedt u het uit?

 
 

Animatie Ziektewet en WGA

In 2 minuten uitleg over impact en aanpak

 
 

Geeft u zicht op de (financiële) gevolgen van verzuim, langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Bekijk hierin de:

  • veranderingen in wet- en regelgeving rondom sociale zekerheid;
  • praktijkvoorbeelden die de financiële impact schetsen;
  • keuzes en acties die helpen bij kostenreductie.
Bekijk de animatie  

English version  
 
 

Verantwoord kiezen, zorgvuldig uitvoeren

Eigenrisicodrager voor de WGA

 
 

Overweegt u eigenrisicodrager voor de WGA te worden? Wij kijken graag samen met u of WGA-eigenrisicodragerschap voor uw onderneming loont en helpen u bij het maken van een zorgvuldig afgewogen keuze.

Bekijk hier meer informatie  

Zie ook:
Veelgestelde vragen