Netherlands

Pensioenkeuzes anno 2016

 

 

Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar ons stelsel is flink aan het veranderen. Het tempo waarmee dat gebeurt, is zo hoog dat werkgevers en pensioenfondsen vaak alleen het hoogst noodzakelijke kunnen doen om aan de wettelijke eisen te blijven voldoen.

En toch: juist nu het stof neerdaalt is het zaak om het pensioendossier niet terug in de lade te leggen, maar om een spade dieper te graven en na te gaan wat uw pensioenoplossing fundamenteel voor u betekent.

Heeft u al nagedacht over:
  • Welke strategische doelstellingen uw onderneming heeft op middellange termijn?
  • Draagt het huidige arbeidsvoorwaardenpakket bij aan het behalen van die doelstellingen? Sluit het huidige pensioensysteem nog aan bij het arbeidsvoorwaardenpakket dat u uw werknemers wil aanbieden?
  • Hoeveel keuzevrijheid hebben uw werknemers of pensioendeelnemers en wat zijn de risico’s die zij straks lopen?
  • Welke uitvoeringsvorm past het best bij uw ondernemingsstrategie?
  • Welke mogelijkheden zijn er nationaal en welke internationaal?

In deze whitepaper leest u hoe Aon het veranderende speelveld rond pensioenen beoordeelt. Ook leest u welke pensioenregelingen het best bij u als werkgever passen en welke pensioenoplossingen de beste mogelijkheden bieden voor uw werknemers. Dat helpt u om gefundeerde keuzes te maken en te komen tot een passende regeling voor u en uw medewerkers.

Ja, ik wil de whitepaper downloaden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aon Nederland en andere Aon-bedrijfsonderdelen gebruiken uw persoonsgegevens om u regelmatig te informeren over producten, diensten, evenementen en trends en ontwikkelingen die interessant voor u kunnen zijn. Alle persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met onze privacyverklaring.