Netherlands

Werkgever, koester uw mantelzorgers

 

Op 10 november was het weer de landelijke Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop extra veel aandacht is voor mantelzorgers en het vele werk dat zij verrichten. Helaas werd deze dag op een zaterdag georganiseerd, want veel werknemers werken niet in het weekend. U heeft als werkgever dan ook mogelijk niet de kans gehad om deze mantelzorgers onder uw personeelsleden eens extra in het zonnetje te zetten. Terwijl ze dit zo verdienen!

Mantelzorgers in het zonnetje?
De waarde van mantelzorgers wordt vaak onderschat, terwijl zij vaak van groot belang zijn voor uw bedrijf! Mantelzorgers die zich privé inzetten om voor een naaste te zorgen, zijn ook op de werkvloer vaak betrokken medewerkers! Daarmee dragen ze bij aan een goede werksfeer en zijn ze een welkome steun voor collega’s.

Veel werkgevers blijken niet actief te vragen naar het aantal mantelzorgers onder hun personeel. Toch zijn de feiten confronterend: één op de zes volwassen Nederlanders biedt meer dan 8 uur per week informele hulp aan iemand in de omgeving. Gemiddeld levert één op de vijf werkenden mantelzorg. In de zorgsector is dat percentage zelfs één op de vier!

Roep om mantelzorg groeit
Door de vergrijzing van Nederland neemt het beroep op mantelzorgers toe. Daarnaast hebben mensen vaak pas recht op zorg vanuit sociale wetten zoals de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning, als blijkt dat de zorg niet via mantelzorgers kan worden geregeld. Klopt iemand aan voor hulp, dan gaan overheidsinstanties eerst na wat de mogelijkheden van mantelzorg zijn.

Mantelzorgers zijn niet alleen fysiek belast met ‘zorgen’, maar ook met alle administratie die erbij komt kijken. Dit probleem is sterk onderbelicht. Gemiddeld zijn ze maar liefst zo’n drie uur per week aan ‘papierwerk’ kwijt. Mede door alle verplichte administratie kunnen steeds meer mantelzorgers hun zorgtaak niet in hun eentje bolwerken. Een op de drie komt zo veel tijd te kort, dat er hulp nodig is van derden.

Inzetbaarheid mantelzorgers
Uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat veel mantelzorgers onder druk staan: maar liefst 10% van de mantelzorgers geeft aan zwaar belast te zijn als gevolg van verleende mantelzorg. Zes procent is daadwerkelijk ziek of overspannen geworden. Als mantelzorgers geruime tijd zorg verlenen, neemt het risico op langdurige ziekte fors toe.

Vitale medewerkers zijn zeer belangrijk voor uw organisatie. Ruim 90% van werkgevers ziet verzuim als een van de grootste bedrijfsrisico’s. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van Aon.

Koester uw mantelzorgers
Het klinkt wellicht simpel, maar alleen al een beetje aandacht en begrip voor de positie van mantelzorgers in uw bedrijf kan een wereld van verschil maken. Lang niet alle mantelzorgers zullen uit zichzelf hun zorgsituatie met hun leidinggevende bespreken. Ze willen werk en privé gescheiden houden of zijn bang dat het gevolgen heeft voor hun carrière.

Als u in uw bedrijf een open sfeer weet te creëren waarin mantelzorgers zich vrij voelen om hun situatie en de mogelijkheden te bespreken, biedt dat mantelzorgers een belangrijke steun in de rug. Dat kan overbelasting en uitval voorkomen. Door mantelzorgers in uw bedrijf te koesteren helpt u uzelf uiteindelijk ook om uw bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Concrete steun
Vijf concrete punten waarmee u uw mantelzorgers kunt ondersteunen:

  1. Zorg voor een open sfeer in uw bedrijf. Werknemers moeten hun zorgtaak en de bijkomende stress open en eerlijk durven bespreken.
  2. Bied bij een te hoge druk niet alleen een luisterend oor, maar denk ook actief mee over concrete ondersteuning zoals de inzet van een (mantelzorg)coach.
  3. Kom mantelzorgers tegemoet met flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden of onderzoek hoe een mantelzorger dichter bij huis kan werken.
  4. Benut uw zorgcollectiviteit. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden diverse vormen van ondersteuning specifiek voor mantelzorg.
  5. Maak van mantelzorg een vast onderdeel van uw gezondheidsbeleid. Zo weet u zeker dat het een terugkerend agendapunt blijft in plaats van een incidenteel thema.

Download de whitepaper over mantelzorg.