Norway
Aktuartjenester - artikkel i nyhetsbrev fra Aon

Aktuartjenester – regnskapsberegninger

Regnskapsberegninger knyttet til pensjonsordninger er viktige leveranser for mange norske selskaper. Aon har et eget dedikert aktuarteam til regnskapsberegninger. På denne måten sikrer vi rask og rett levering.

Våre aktuarer leverer regnskapsberegninger og økonomiske analyser til selskaper i både privat og offentlig sektor, og de jobber tett med rådgivere og meglere internt i Aon – både i Norge og globalt. Slik holder vi oss oppdatert på pensjonsregelverk og de konsekvenser det kan få for våre kunders regnskaper. Gjennom vårt globale nettverk av aktuarer i Aon holder vi oss løpende oppdatert på alt som skjer av relevante endringer hva gjelder regnskapsføring av pensjon som alle våre kunder nyter godt av – globalt og lokalt.
 

Regnskapsrapporter


Vårt team med aktuarer leverer rapporter iht. følgende standarder:
 • NRS 6 -Pensjonskostnader
 • IAS 19 – Employee benefits
 • USGAAP – Employee benefits
 • Med tilhørende sensitivitetsanalyser
Beregningene kan baseres på anbefalte forutsetninger fra Norsk Regnskapsstiftelse, eller egne valgte forutsetninger. Vårt team bistår gjerne rundt valg av forutsetninger.


Våre leveranser


Standard beregninger av forpliktelse og kostnader i:
 
 • Offentlige tjenestepensjonsordninger
 • Pensjonsordninger etter Lov om Foretakspensjon
 • Pensjonsordninger etter Lov om Tjenestepensjon
 • Estimater på fremtidige pensjonskostnader
 • Opphør av pensjonsordninger
 • Sikrede ordninger
 • Fisjon/fusjon
  • Prognoser på regnskap og likviditet ved verdsettelse av selskap ved salg eller overtakelse
 • Beregninger på individuelle avtaler
  • Driftspensjon, tidligpensjon, gavepensjon
  • Top-hat / ordninger over 12 G
 • Beregne estimater på fremtidige premier og andre likvidetsmessige effekter for offentlig tjenestepensjon ved ulike avviklingsalternativer
 • Regne på regnskapsmessige effekter ved omdanning av pensjonsordninger fra ytelse- til innskuddspensjon
  • Beregning av konsekvenser for ansatte  - individuelle beregninger
  • Økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver
 • Beregne effekter ved ny offentlig tjenestepensjon – herunder samordning for yngre årskull og påslagsmodell for yngre årskull

Mer informasjon