Norway
Akvakultur & Fiskeforsikring Aon Norway

Akvakultur og fiskeforsikring

Aon Norway har lange tradisjoner innen havbruk og fiske. Det er ikke uten grunn at alle våre kontorer ligger langs kysten!

Fiskeoppdrett og havbruk

Det knytter seg helt spesielle forventninger til oppdrettsnæringen i Norge. Mange mener fiskeoppdrett og havbruk er de viktigste næringene i landet – de som skal overta når oljeeventyret en gang er over. Også vi i Aon Norway gleder oss over fremgangen i oppdrettsnæringen.

Levende forsikringsobjekter krever spesiell kompetanse. Vi tror det er av uvurderlig betydning for hele næringen å kunne knytte til seg en samarbeidspartner på forsikring som ikke er bundet til et spesielt forsikringsselskap. Dette setter oss i stand til å finne frem til de beste løsningene for din bedrift, uavhengig av leverandør.

Fiskeoppdrett og havbruk er særegne virksomheter med helt spesiell risikoprofil. Det er behov for å forsikre både fisk og utstyr. Behovene inkluderer også transportforsikringer, kredittforsikringer og andre finanstjenester.

Fiskebåtrederier

Vår havgående flåte arbeider innenfor tøffe rammevilkår. Nasjonal og internasjonal lovgivning regulerer fisket, og virksomheten er preget av en global og lokal konkurransesituasjon som stadig er i forandring.

I Aon Norway er vi opptatt av det som foregår i norsk fiskerinæring. Vårt engasjement er bygget opp rundt rådgivning og megling av forsikringsløsninger for næringen. Ikke minst gjelder dette tariffestede persondekninger som bidrar til større økonomisk trygghet for personalet om bord.

Naturlig nok har vi valgt å legge mange av våre aktiviteter på dette området til våre kontorer langs kysten. Her har vi samlet vår spisskompetanse på fiskerinæringen.

Vår innsats for næringen begrenser seg ikke til personforsikringer. Vi megler også

  • kaskoforsikringer
  • ansvarsforsikringer / P&I
  • forsikring av fangst

Assistanse ved forsikringsskader

Saksbehandling og utbetaling av oppgjør ved forsikringsskader finner normalt sted i forsikringsselskapene. I Aon Norway legger vi likevel stor vekt på å inneha egen kompetanse på skadeoppgjørsprosesser, i form av medarbeidere som sitter på kundens side av bordet når spørsmål om erstatninger skal utredes. Vår oppgave er å kvalitetssikre skadebehandlingsprosessen slik at våre kunder kan få et raskt og riktig oppgjør i henhold til forsikringsvilkårene.

I Aon Norway har vi gode statistikk- og analyseverktøy for skader. Dette er viktige redskaper i arbeidet med risikostyring. Det statistiske materialet kan benyttes i forhandlinger med forsikringsselskapene i forbindelse med anbud og fornyelser.

Vårt engasjement på dette området er spesielt omfattende innenfor skipsfart og offshore, der en enkelt skade kan være særdeles komplisert og tidkrevende.