Norway
Fusjoner og oppkjøp

Fusjoner og oppkjøp - Mergers and Acquisitions

Pensjoner og forsikringsløsninger er ofte sentrale i en due diligence ved fusjoner, salg eller oppkjøp av virksomheter. Mange prosesser har strandet på grunn av usikkerhet rundt pensjonsforpliktelser.

Aon har egne spesialister og grovt sett deler vi dette inn i to hovedområder;

Pensjon og personforsikringer

  • Riktig verdifastsettelse av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler
  • Finnes det skjulte risker eller skjulte muligheter? Pensjonsavtaler /ansettelsesavtaler hvor pensjonsløftene ikke er regnskapsført? Finnes det tariffavtaler som omhandler forsikringer eller pensjon? Er det mulig å redusere bedriftens gjeld og/eller kostnader ved fremtidige endringer etter et eventuelt oppkjøp?
  • Er alle forsikringsprogrammet compliant og er nivåene i tråd med det markedet tilbyr forøvrig

Skadeforsikringer

M&A-forsikring er en mer effektiv måte å håndtere transaksjonsrisiko på, som blant annet erstatter escrow

Hovedfordelene med forsikringen er:

  • For selger gir det en cleanere exit. Mens man historisk har anslått risikoen til 15-30 % av transaksjonsverdien, regner man kun 1 % ved bruk av forsikring
  • For kjøper ligger det en trygghet i at en A-ratet finansiell institusjon håndterer risikoen ved transaksjonen
  • Konfliktnivået mellom kjøper og selger går betydelig ned. Globalt oppstår det claims i 1 av 10 transaksjoner. Ved M&A-forsikring håndteres claims av forsikringsselskapet i stedet for av partene selv
  • Det kan gjøre SPA-forhandlingene enklere, og derved øke sjansen for å gjennomføre transaksjonen, samt at man får høyere bud

I det norske markedet gjennomføres det rundt 200 transaksjoner i året.

For mer informasjon, ta kontakt med 

Ken Jansson
Tlf: +46 72 050 48 15
[email protected]
 
Eddie Johansson
Tlf: +46 72 402 43 02
[email protected]