Norway
Bransjer

Bransjer

Våre medarbeidere har solide kunnskaper om viktige grupper innen næringsliv, kultur og offentlig sektor. Her presenterer vi et lite utvalg.

 

Bygg og anlegg 

Finansnæringen 

Handel og service 

Havbruk og fiske 

Industri 

Kunst og kultur 

Offentlig sektor 

Olje og energi 

Sjøfart 

 

 

Find office locations