Norway
Aon i Norge

Aon i Norge

Aon Norway er Norges ledende risiko- og pensjonsrådgiver, med kontorer i Oslo, Bergen, Ålesund og Trondheim. Vi er rundt 140 ansatte som representerer en betydelig del av norsk nærings- og organisasjonsliv overfor forsikringsselskapene. Også i offentlig sektor har vi mange viktige oppdragsgivere.

Organisasjon

Aon Norway tilbyr et bredt utvalg av tjenester tilpasset ulike behov for risikohåndtering hos våre kunder. Tre divisjoner har ulike spesialfunksjoner:

Health & Benefits har spesialister innen alle typer pensjon- og personalforsikringer og bistår med alt fra megleroppdrag til konsulentbistand ved overgangsprosjekter i både privat og offentlig sektor. 

Risk betjener næringsliv og offentlig sektor innen tingskade, construction, offshore energi og ansvarsforsikringer og tilbyr et bredt spekter av Risk Management-tjenester.

Marine tilbyr alle typer forsikringer innen havbruk, fiske og sjøfart.

Historie

Aon Norway har røtter helt tilbake til de maritime miljøene i Kristiania og Bergen på slutten av 1800-tallet. Historien starter med aksjeselskapet Duo som ble etablert som forsikringsmeglerforetak allerede i 1874 og J. Grieg & Co. som ble stiftet i Bergen i 1884. Grieg Insurance ble skilt ut av av J. Grieg & Co. som eget selskap i 1975. I 1993 ble Duo kjøpt av det amerikanske selskapet Aon Corporation, og i 1998 ble også Grieg Insurance en del av Aon. Etter et oppkjøp våren 2007 ble også Orkla Finans Forsikringsmegling en del av den norske Aon-familien.

I 2011 ble hele den norske organisasjonen en del av Aon plc (NYSE:AON) og heter i dag Aon Norway.
Aons oppkjøp av cut-e i mai 2017 har gjort oss til en helhetsleverandør for hele ansettelsessyklusen, og legger til rette for strategiske løsninger fra attraksjon til pensjon.

Find office locations