Norway

Risk Management-tjenester

 

Næringslivets behov for å identifisere og kalkulere risiko står helt sentralt i vårt arbeide med risikostyring. Rådgivning knyttet til risk management er blant våre aller viktigste oppgaver.

Våre tjenester

 • Grunnleggende risikostyring - Identifisere, analysere og beskrive risiko

  Virksomheter holdes i økende grad ansvarlig når de påfører tredjemann et økonomisk tap. Risikoanalyser og kvantifisering av riskscenarier er et viktige verktøy for å tilpasse risikoreduserende tiltak.

 • Risikokartlegging og skadeforebygging

  Våre nøytrale risikobeskrivelser gir bedrifter en grundig beskrivelse av egen risikoprofil. I tillegg til en skadeforebyggende risikoanalyse vil denne kartleggingen gi konkurransedyktige dekninger hos forsikringsselskapene.

 • Data og analyseverktøy

  Å bruke data som analyseverktøy for beslutninger blir stadig viktigere. Vi tilbyr risikoanalyser gjennom egne data, teknologi og rådgivningstjenester som hjelper kunder med å redusere risiko og forbedre resultater.

 • Business Resilience Management

  I en verden i stadig endring er det viktig at bedriftsledere har oversikt over potensielle farer og hendelser som kan påvirke driften. Vi tilbyr rammeverk for riktig prioritering i forebyggende arbeid og beredskapsplaner.

 • Miljø, HMS, Interne retningslinjer

  Vi hjelper våre kunder i arbeidet med kontinuerlig forbedring og utvikling av arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet.

 • Kartlegging av forsikringsbehov

  Mangelfull informasjon og kunnskap om egen risiko kan koste bedriften dyrt. En kartlegging av bedriftens reelle risiko gir deg mulighet til å være bedre forberedt om en skade oppstår.

 • Styring av organisatorisk og strategisk risiko

  Har du oversikt over din virksomhets største risiki? Vi hjelper deg med å dokumentere nivået på risikostyringsarbeidet på en enkel og kortfattet måte.

 • Tilleggstjenester

  Vi fokuserer på kundens prioriteringer, og finner løsninger basert på deres behov. Vi tilbyr derfor en rekke tilleggstjenester som bistår i risikoarbeidet.

 • Aon Risk Management Team

  Risikostyring står sentralt i Aon og gjennom vårt globale nettverk kan vi tilby våre kunder både lokal og internasjonal ekspertise

 • Kontakt oss
   
 
 • Aon har god bransjekunnskap og høyt servicenivå. Vi får i tillegg jevnlige forslag til forbedringer i risikoprogrammet og informasjon om nye produkter og løsninger. - Kundesitat

 • Jeg har lang erfaring med Aon, og dere har faglig svært dyktige og kompetente ansatte. - Kundesitat

 • Vi opplever å få god oppfølging av de som håndterer kundeforholdet vårt hos Aon. Dere tilbyr konkurransedyktige priser og har god kompetanse på hva som er våre behov for forsikringsprodukter. - Kundesitat

 • Vi ser virkelig nytten av å benytte en forsikringsmegler fremfor å håndtere dette selv. Aon tilbyr god kundeservice og rask respons. - Kundesitat

Next
Previous

 

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon