Norway
Styreansvarsforsikring Aon Norway

Styreansvarsforsikring (D&O)

Det følger mye ansvar med et styreverv, eller andre lederverv i et firma.  Med en god styreansvarsdekning gir man styret anledning og frihet til å ta strategiske beslutninger med solid ryggdekning.

Hva er en styreansvarsforsikring?

En styreansvarsforsikring er en forsikring mot formuesskade som kan ramme enkeltpersoner i ledende posisjoner som følge av en vurdering og/eller handling de gjør i forbindelse med utførelsen av sitt verv. Dette er et personlig økonomisk ansvar.

Hvorfor kjøpe styreansvarsforsikring?

Det er flere situasjoner der styret eller ledelsen i en bedrift er spesielt utsatt for krav. Dette kan være alt fra oppkjøpsprosesser, emisjoner og kapitalforhøyelser, nedbemanningsprosesser og ikke minst ved konkurser. I slike situasjoner er det mange beslutninger som tas som senere kan gi opphav til krav mot de individene som var med i styret eller ledelsen.

Hva dekker styreansvarsforsikringen?

Styreansvarsforsikring vil generelt dekke det personlige økonomiske ansvaret man har som medlem i styret eller ledelsen. Aon Norway har forhandlet en mer fordelaktig dekning som også inkluderer:
• Kostnader knyttet til pliktig fremmøte ved etterforskning eller offentlig granskning
• Bistand gjennom prosessen for å ivareta dine interesser
• Saksomkostninger som følge av forurensningskrav
• Redningsomkostninger
• Omkostninger til PR-hjelp ved omdømmetap

Med andre ord vil en slik dekning forhandlet av Aon Norway gi deg økonomisk kompensasjon samt nødvendig bistand i form av rådgivning dersom du skulle få et krav rettet mot deg.