Norway
Om Aon

Om Aon

Aon plc (NYSE:AON) er en verdensleder innenfor risikostyring, internasjonal forsikringsmegling, reassuransemegling og pensjonsrådgivning. Våre 50.000 ansatte i 120 land skaper merverdi for kundene ved å levere gode råd og effektive løsninger på alle disse områdene.

Aon i Norge

Aon Norway er Norges største forsikringsmeglerforetak, med kontorer i Oslo, Bergen, Ålesund og Trondheim. Vi representerer en betydelig del av norsk nærings- og organisasjonsliv overfor forsikringsselskapene. Også i offentlig sektor har vi mange viktige oppdragsgivere.

Hva kan vi gjøre for deg?

Som uavhengige rådgivere bidrar vi til at kundene våre får bedre kontroll over risikoforholdene. Men vi styrker også deres forhandlingsposisjon overfor forsikringsselskapene, og skaper dermed større konkurranse i forsikringsmarkedet.

Våre medarbeidere

Medarbeiderne er vår fremste ressurs. Vi har i dag 136 ansatte med kompetanse fra en rekke forskjellige fagfelt innen risikostyring, rådgivning og forsikring – et meget sterkt fagmiljø. Dette teamet stiller vi til disposisjon for våre kunder!

Vil du vite mer om oss?

Find office locations