Norway
Økonomisk trivsel - artikkel i nyhetsbrev fra Aon

Økonomisk trivsel

Tidligere denne måneden fikk vi en artikkel på trykk i DN som viser at selv om pensjon er komplisert, har arbeidsgiver mye å tjene på å formidle pensjon og privatøkonomi til sine ansatte.

En undersøkelse vi gjennomførte i samarbeid med Norstat viser at hele 32% av de som er i arbeid bruker tid på å bekymre seg eller planlegge egen økonomi i arbeidstiden. Blant de spurte sier hele 14% at de har brukt mer enn to timer arbeidstid på dette i løpet av den siste måneden, mens 10% av de spurte sier at de brukte fem timer eller mer. 

I lys av dette er det interessant at den største trenden Aon ser blant arbeidsgivere i Europa er å ta grep for å gi de ansatte det som på engelsk kalles Financial Wellbeing. Vi kaller det økonomisk trivsel på norsk. Kort fortalt omfatter begrepet trivsel gjerne mental og fysisk helse, god sosial tilhørighet og sunn økonomi. Alle bedrifter ønsker seg glade og produktive ansatte, og satsing på økonomisk trivsel for ansatte er en strategi som gir gode resultater for både ansatte og arbeidsgiver. I vårt fagmiljø er det naturlig å se dette i sammenheng med sykdom og fravær, og selvfølgelig forsikringer. 
 

Opplæring og kurs viktigste tiltak

De mest vanlige tiltakene blant arbeidsgivere for å øke økonomisk trivsel blant ansatte er: 
•    Fleksible fordeler/kompensasjon
•    Økonomisk opplæring
•    Workshops for pensjonsplanlegging
•    Tjenestetilbud (EAP) for ansatte
•    Økonomirådgivning subsidiert av arbeidsgiver
•    Lån fra arbeidsgiver

Bank- og finanssektoren er foreløpig den bransjen som oftest tilbyr dette til sine ansatte, men Aons undersøkelse viser at flere bransjer kommer etter, og i løpet av tre år planlegger en rekke bedrifter å innføre programmer for økonomisk trivsel for sine ansatte. 
 

Mer informasjon

Les artikkelen i DN her