Norway
Nye skatteregler - artikkel i nyhetsbrev fra Aon

Nye skatteregler

De nye skattereglene for naturalytelser gjelder fra 1.1.2019, og hovedregelen er at alle naturalytelser skal verdsettes til markedspris. 


Når det gjelder personalforsikringer er det besluttet å innføre ett unntak fra hovedregelen, og personalforsikringer dekket av arbeidsgiver, skal fortsatt verdsettes etter kostpris.  
Ingen endringer i prinsippet for lønnsinnberetning av personalforsikringer pr 1.1.2019.

Mer informasjon