Netherlands

Pensioen en actuariële dienstverlening

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon hanteert een stappenplan. We beginnen met het toetsen van uw huidige regeling welke wordt gepresenteerd in een rapport. Hierin staat hoe het is gesteld met de huidige pensioenregeling en welke stappen u moet ondernemen om een toekomstbestendige regeling te krijgen. Door u kan hiermee invulling worden gegeven aan een onderdeel dat geen kernactiviteit is, maar waarmee u invulling geeft aan goed werkgeversschap. Aon brengt zowel de financiële als wettelijke impact in kaart voor u en uw werknemers.

Passende productvoorwaarden
Aon werkt met dienstverleningsovereenkomsten waaruit duidelijk blijkt welke werkzaamheden we voor u gaan verrichten. En ook welke niet. U wilt immers net als bij uw pensioenregelingen niet verrast worden.

Actualiteit & service

 • Aon pensioenprogramma: Succesvolle opzet nieuwe regeling Bij het opzetten van een nieuwe pensioenregeling gaat u niet over een nacht ijs. De begeleiding en advisering door Aon begeleidt en helpt bij het maken van de juiste keuze voor een pensioenuitvoerder. De werkzaamheden zijn verwerkt in ons plan van aanpak.
 • Het inventarisatieproces: Aon brengt de gewenste pensioentoezegging aan uw werknemers zo volledig mogelijk in kaart. Met als doel om ons uiteindelijke pensioenadvies zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw wensen en organisatie.
 • Het ontwerpproces: doel hiervan is de verzamelde gegevens te toetsen aan wet- en regelgeving, wensen en financiële haalbaarheid.
 • Het tenderproces: doel hiervan is om voor u het beste resultaat uit de markt te halen. Wij doen dit door middel van het vergelijken van de aanbieders. Daarna presenteren we dit in een financieel rapport.
 • Het implementatieproces: doel hiervan is dat uw pensioenregeling door de uitvoerder administratief correct wordt afgewikkeld. En dat de afspraken juist worden vastgelegd in de juridische documenten.
Beheer zonder zorgen

U hebt als werkgever de plicht de kwaliteit van de uitvoering van uw pensioencontract te waarborgen. Ook dient u uw medewerkers en uw ondernemingsraad goed te informeren. De diensten in dit programma waarborgen dat de uitvoering van uw pensioencontract correct gebeurt. Aon ondersteunt u bij het juist en tijdig informeren van uw medewerkers en ondernemingsraad. Hierdoor helpen wij u te voldoen aan uw zorgplicht.

Onze zorgplicht

Ook Aon heeft een zorgplicht. In het kader van pensioenadvisering heeft Aon te maken met de wetgeving en richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze zorgplicht is niet alleen van toepassing gedurende het verlengingsproces, maar gedurende de hele contractsperiode. Bij het geven van advies en het beheer van pensioencontracten voldoet Aon aan de geldende wet- en regelgeving van onder andere de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de door de AFM uitgevaardigde leidraden. Het pakket 'Beheer zonder zorgen' bestaat uit de volgende jaarlijks terugkerende diensten:
 
 • Helpdesk werkgever
 • Volledige controle deelnemersbestand
 • BPF/CAO-toets
 • Performance overleg verzekeraar
 • Actuariële controle op basis van een steekproef (tweede tot en met vijfde jaar)
 • Bezoek van uw consultant
 • Winstdelingscontrole
Tevens bieden we onderstaande éénmalige diensten aan:
 
 • Volledige actuariële controle
 • Presentatie aan uw medewerkers
 • Informatiesessie ondernemingsraad