Netherlands

Wijziging Bedrijfsregeling Brandregres 2014De Bedrijfsregeling Brandregres is per 1 januari 2014 aangepast door het Verbond van Verzekeraars. De wijziging kan voor u en uw aansprakelijkheidsverzekering consequenties hebben. U vindt hier de volledige tekst van de Bedrijfsregeling Brandregres 2014 zoals opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.

Wat gaat er veranderen?

Een brandverzekeraar heeft wettelijk de mogelijkheid om de uitkering die hij aan een schadelijdende partij heeft gedaan te verhalen op de veroorzaker van de schade. Een brandverzekeraar kan dit doen wanneer die veroorzaker aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan. Tot 1 januari 2014 kon een groot aantal brandverzekeraars deze schade op de aansprakelijke partij verhalen tot maximaal vijfhonderdduizend euro. Vanaf 1 januari 2014 kunnen alle brandverzekeraars zonder enige beperking de schade verhalen op de aansprakelijke partij. Het blijft brandverzekeraars niet toegestaan om de uitkering te verhalen op particulieren en op niet-particuliere huurders of wel pachters, lessees, bruikleners en bewaarnemers.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Het is mogelijk dat u een aansprakelijkheidsverzekering heeft waarin specifieke regelingen zijn opgenomen voor brandgevaarlijke werkzaamheden. Dit kunnen werkzaamheden zijn zoals lassen, slijpen, vlamsolderen, verfbranden en dergelijke. Het kan ook gaan om het veroorzaken van zaakschade bij derden door brand of explosie.

Onvoldoende verzekerd

Vaak zijn deze specifieke regelingen gekoppeld aan een beperkt verzekerd bedrag. Dit beperkt verzekerde bedrag - ook wel sublimiet genoemd - bedraagt in veel gevallen vijfhonderdduizend euro. Dit bedrag is doorgaans lager dan het algemene verzekerde bedrag van uw verzekering. Indien u hier niets aan doet, is er een kans dat u na 1 januari 2014 onvoldoende verzekerd bent op uw aansprakelijkheidsverzekering als u een brandschade veroorzaakt en u aansprakelijk blijkt te zijn. U bent immers verzekerd tot een bedrag van vijfhonderdduizend euro terwijl de schadeclaim per 1 januari 2014 aanzienlijk hoger kan zijn.

Wat als u geen brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoert?

De Bedrijfsregeling Brandregres 2014 heeft niet alleen invloed op bedrijven die brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren. Vrijwel ieder bedrijf kan te maken krijgen met claims door een brandschade bij derden te veroorzaken. Denkt u maar eens aan de situatie waarbij de brand bij uw bedrijf overslaat naar het pand van de buren.

Toereikende dekking

Daarom is het belangrijk om ook het algemene verzekerde bedrag van uw aansprakelijkheidsverzekering te onderzoeken om te zien of dat nog toereikend is.
Dit is allereerst zinvol vanwege het wegvallen van de beperking van het verhaalsrecht van brandverzekeraars per 1 januari 2014. Daarnaast is het belangrijk omdat de hoogte van aansprakelijkheidsclaims de laatste jaren sterk toeneemt. Een toereikende dekking kan in het geval van claims de continuïteit van uw bedrijf beter waarborgen.

Leveringsvoorwaarden

Uw algemene voorwaarden worden door de Bedrijfsregeling Brandregres 2014 nog belangrijker dan ze nu al zijn. In uw algemene voorwaarden kunt u zoals u weet tegenover uw klant uw aansprakelijkheid beperken. Hierdoor hebben de brandverzekeraars van uw opdrachtgevers minder mogelijkheden om u aansprakelijk te stellen. Uw juridisch adviseur kan u meer informatie geven over het maken of veranderen van uw algemene voorwaarden.