Netherlands

Meer langdurend verzuim door toename mantelzorgers

 

Het aantal mantelzorgers steeg in de periode 2004-2012 van 13 naar 18 procent van de werkenden in Nederland. Mantelzorg gaat vooral ten koste van vrije tijd; de arbeidsduur blijft meestal gelijk. De combinatie van de zorgsituatie met werkdruk én weinig vrije tijd levert een duidelijk hoger risico op langdurend verzuim op. Dit blijkt uit het rapport ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op 24 maart publiceerde.

 

Nieuwe toename mantelzorg
Naar verwachting leiden de wijzigingen in de langdurende zorg tot een nieuwe toename van het aantal mantelzorgers. De langdurende zorg is op 1 januari ingrijpend veranderd. Eén van de wijzigingen is de uitbreiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Door deze wet moeten zorgbehoevenden zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving functioneren. Waar mogelijk doen zij een beroep op mantelzorg vanuit het sociale netwerk. Pas als er geen mogelijkheden zijn, biedt de gemeente ondersteuning.

Privé-omstandigheden
Uit eerder onderzoek van Aon blijkt dat werkgevers en werknemers terughoudend zijn in het bespreken van privéproblemen. De privésituatie kan echter grote invloed hebben op het verzuim van uw werknemers. Het rapport van het SCP onderschrijft dit. Daarom is het belangrijk dat u privézaken als mantelzorg bespreekbaar maakt en nadenkt over de ondersteuning van mantelzorgers. Zonder de nodige aandacht en flexibiliteit kan de combinatie van mantelzorg met werk eenvoudig leiden tot meer verzuim, of zelfs langdurend uitval van uw werknemers.

Psychologische zorg
Een bijkomend probleem is de vergoeding van psychologische zorg. Psychologische zorg valt onder het pakket van de Zorgverzekeringswet, maar niet als het gaat om klachten die te maken hebben met werk- of relatieproblemen. Als een werknemer psychologische zorg nodig heeft, is het dus maar de vraag of de zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Zeker als er geen of een beperkte aanvullende verzekering is afgesloten. Het is niet ondenkbaar dat de werknemer bij u als werkgever aanklopt om alsnog de kosten voor psychologische zorg vergoed te krijgen.

Advies van Aon
Hoe gaat u als werkgever om met mantelzorgers? Is er een beleid? En is dit beleid ook bekend binnen uw organisatie? Oog hebben voor de problemen rondom mantelzorg is belangrijk. Aon adviseert u daarbij. Zo wordt de drempel voor mantelzorgers, om met u als werkgever te overleggen over flexibiliteit en ondersteuning, alleen maar lager. En dát bevordert uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers die ook nog mantelzorger zijn.