Norway

Business Resilience Management

Krisehåndtering

Hensikten med krisehåndtering er å minimere mulige skader og å unngå omdømmeskade ved å dempe og fjerne trusler og gjenvinne kontroll. Vi bistår våre kunder med å utvikle nød- og kriseplaner og samle informasjon knyttet til tiltak og ansvarsfordeling I de tidlige stadiene av en større skadehendelse eller andre nødsituasjoner.

Beredskaps- og kontinuitetsplaner

Vi bistår med råd, maler, opplæring, stress-tester og workshops med det formål å få gjenopprettet og/eller vedlikeholdt virksomhetens drift i forbindelse med skade som kan forårsake et større avbrudd.

Avbruddsanalyser

Aon hjelper dere å forberede for fremtiden og sikre kontinuitet. Sammen kan vi identifisere trusler og beregne bedriftens evne til å komme seg etter et avbrudd. Dette innebærer å avdekke de største risikoområdene for bedriften, skape bevissthet om leverandøravhengigheter og interne avhengigheter og de økonomiske konsekvensene av disse. Vi hjelper til med å identifisere svakheter i eksisterende beredskapslaner og anbefaler områder som bør prioriteres for en mest mulig målrettet styring av egen risiko.

Verdikjedeanalyser

Vi tilbyr kvalitative og kvantitative analyser av viktige eksterne og interne leverandører og kunder. Analysene synliggjør sårbarheten i hele forsyningskjeden.

Internavhengigheter

Vi gir våre kunder råd og tilbyr maler, opplæring og workshops med det formal å identifisere viktige interne avhengigheter og sentrale risikoområder.

 

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon