Norway

Kartlegging av forsikringsbehov

Ansvarsrisiko

Gjennom workshops med ledere av relevante ansvarsområder hjelper vi våre kunder å vurdere, kvantifisere og evaluere egen ansvarsrisiko.

Risk compass

Sammen med våre kunder kartlegger vi deres risikoeksponering og kobler det mot forsikringsdekningene, visualisert ved hjelp av Aon Risk Compass. Denne metodikken inkluderer forståelse og innsikt i risikoeksponering, styrker grunnlaget for kommunikasjon og diskusjon av risiko både internt og eksternt og gir bedre beslutningsstøtte til toppledelse, styre og eiere.

Analyse av utvidelser og begrensninger

Detaljert analyse av dekningsnivåer for utvidelser og begrensninger (sub-limits) i forsikringsavtalene, eksempelvis dekninger mot potensielle katastrofetilstander som naturskade, terrorisme, politisk risiko osv.

 

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon