Norway

Styring av organisatorisk og strategisk risiko

Aon Risk Maturity Index (ARMI)

Gjennom workshops og en strategisk prosess med å vurdere og håndtere kollektiv risiko som påvirker en organisasjons evne til å maksimere aksjonærverdi, kan vi benchmarke din organisasjons modenhet knyttet til risiko og koble det mot potensielle forbedringsområder.

Risikokartlegging

Vi hjelper våre kunder å identifisere områder som kan forsikres og ikke basert på organisasjonens potensielle trusler som kan påvirke deres forretningsmål. Gjennom å klassifisere risiko fra et konsekvensperspektiv og anslå nivået på kontroll av risiko sammen med en Gap-analyse kan vi sikre at våre kunder er klar over potensielle risikoer i organisasjon/drift og at det er tatt en aktiv beslutning rundt håndteringen av disse.

Vårt hovedmål er å illustrere eksponering av risiko ved å svare på følgende spørsmål;

  • Hvilke risikoer påvirker virksomheten?
  • Hvordan blir riskene håndtert i dag?
  • Er risikoen akseptabel?
  • Hva bør gjøres for å få kontroll over egen risiko, og hvordan?

 

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon