Norway

Tilleggstjenester

Byggeprosjekter

Vi bistår våre kunder med løpende rådgivning og retningslinjer for å redusere risikoen før-, under og etter store byggeprosjekter, ombygginger og utbedringer av både nye og eksisterende prosjekter. Vi hjelper til med å skissere retningslinjer for hva som minimum er nødvendig for å oppnå et passende nivå av sikkerhet, både under byggeprosjektet og for ferdigstilt bygg.

Skadebistand

Våre ingeniører, jurister og forsikringsmeglere jobber side om side med våre kunder i behandlingen av komplekse og store tap og forsikringskrav. Dette innebærer tilgjengelig teknisk kompetanse, deltakelse i møter mellom kunde og forsikringsselskap der beslutninger om tiltak tas. Vi bidrar også med dokumentasjon og analyser som ligger til grunn for forsikringsavtalene og bistår dersom det er uenigheter rundt tolkning av omfang og vilkår for forsikringene.

Kurs og opplæring

Vi tilbyr våre kunder kurs og opplæringsmateriell for alle områder av risikostyring.

ATEX

Har dere behov for rådgivning og veiledning knyttet til EU`s direktiv og krav til utstyr og arbeidsmiljø i områder eksponert for eksplosjonsfare? Vi tilbyr våre kunder assistanse vedrørende ATEX-direktivet og risiko forbundet med EX områder og prosesser knyttet til både forebyggende tiltak, kunnskapsdeling, utførelse av øvelser og workshops eller grunnleggende soneklassifisering.

 

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon