Norway
Transportforsikring

Transportforsikring og vareforsikring

Er du som bedriftsleder klar over hvilken risiko du har og hvilket ansvar du løper for ting/varer under transport?

Aon Norway kan gi deg nyttige og lønnsomme råd rundt følgende problemstillinger:

  • Hvorfor transportforsikring?
  • Hvem har behov for transportforsikring? Selger? Kjøper? Transportør? Andre?
  • Hvordan tegne transportforsikring?

En transportforsikring sikrer eier av godset mot økonomisk tap når godset transporteres fra et sted til et annet. Alle bedrifter som selger, kjøper eller på annen måte har varer/gods underveis, bør vurdere sitt behov for transportforsikring.

Hvem som har risikoen for skader varer under transport er avhengig av flere forhold. Aon kan bidra til å avklare disse forholdene for din bedrift.

Transportørens/speditørens ansvar er begrenset i henhold til lover, konvensjoner og avtaler, og er ofte ikke tilstrekkelig for å sikre vareeiers økonomiske interesser fullt ut. Transportretten fritar transportørene for ansvar for vareskader i en rekke tilfeller. Når en transportør snakker om forsikring, er det ofte sin ansvarsforsikring han tenker på, og denne gir sannsynligvis ikke tilfredsstillende beskyttelse for vareeier.

Det finnes flere mulige løsninger rundt transportforsikringsavtaler. Her kan Aon gi gode råd om hva som vil være enklest og mest lønnsomt for din bedrift.

Ta kontakt med vårt team på telefon 67 11 22 00 eller epost [email protected] for å høre mer om hvordan Aon kan hjelpe med deres løsninger.