Estonia
Aon Estonia

UADBB Aon Baltic Eesti filiaal

UADBB Aon Baltic Eesti filiaal (reg. kood 11915671) vahendab kindlustuslepinguid sõltumatu analüüsi alusel. Aon on kantud Finantsinspektsiooni poolt peetavasse kindlustusvahendajate nimekirja. Vastavat kannet on võimalik kontrollida Finantsinspektsiooni interneti kodulehel http://www.fi.ee.

Kahjujuhtumi korral tegutsemise reeglid ja protseduurid on fikseeritud käesoleva lepingu kindlustustingimustes. Juhul, kui soovite täpsemaid juhiseid palume pöörduda oma maakleri või kontaktisiku poole.

Kindlustuslepingu alusel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel kindlustusandjaga. Juhul, kui läbirääkimised ei vii lahendini tuleb vaidluste lahendamiseks pöörduda Harju Maakohtusse.

Kindlustusandjad maksavad kindlustusmaaklerile kindlustuslepingute vahendamise eest komisjonitasusid, mis jaotuvad liikluskindlustuse lepingute halduse-, müügi- ja administreerimiskulude katteks alljärgnevalt:

BTA If Eesti Inges Gjensidige RSA Salva Seesam
16% 11% 11% 15% 12% 10,5% 11%

Täiendava informatsiooni soovi korral palume pöörduda oma maakleri või kontaktisiku poole.

Lugupidamisega,

UADBB Aon Baltic Eesti filiaalUADBB Aon Baltic Eesti filiaal

Liivalaia 13, 10118 Tallinn, Eesti • Tel 6 996 222 • Faks 6 996 223 • E-post [email protected] • Reg kood 11915671

Request Info Expand
* Required fields


  Invalid Email Addressclose form
Find office locations