Evaluer dine ansattes motstandsdyktighet

Start undersøkelsen

Har dere sørget for de riktige verktøyene for å fremme motstandsdyktighet hos de ansatte?

I kjølvannet av pandemien har “helse og trivsel” fått fornyet oppmerksomhet. Helse- og trivselsprogrammer er ikke noe nytt for arbeidsgivere. Allikevel viser forskningen vår at mange arbeidsgivere ikke sørger for at programmene faktisk fremmer motstandsdyktighet hos de ansatte.

En allsidig og smidig fremgangsmåte er ikke bare avgjørende for lykkes med tiltakene, men også for å bygge en nødvendig kultur for helse og trivsel i hele virksomheten. Dette starter med støtte og tydelighet fra en ledelse som prioriteter arbeidet og som viderefører dette i dialog med alle sine medarbeidere.

For mange har arbeidslivet blitt snudd på hodet som følge av koronakrisen. Skal bedriften din lykkes, må HR-strategien ruste de ansatte til å takle endringer, opprettholde motivasjonen og håndtere motgang.

Blir dere sterkere gjennom motgang?

Denne spørreundersøkelsen er et verktøy for egenvurdering som sier noe om sannsynligheten for at dine ansatte er motstandsdyktige/robuste.

  • Se hvordan du presterer på vår skala for motstandsdyktighet.
  • Du blir kjent med de viktigste forbedringsområdene og hvordan du bidrar til endringer.
  • Du oppdager hvor godt bedriften håndterer helse og trivsel blant de ansatte.