Nederlands | Français Belgium

Indexering van sommige bedragen inkomstenbelastingen aanslagjaar 2020, inkomsten 2019

 

Newsletter Update@work | nr 1 | 2019

Het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2019 publiceerde een bericht in verband met de automatische indexering van het loonplafond arbeidsongevallen voor 2019. Hierna vindt u een kort globaal overzicht van bedragen die belangrijk kunnen zijn voor uw voorzorgsplannen.

 

Met betrekking tot de tweede pijler zijn voor het aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) volgende bedragen van toepassing:

 
Maximumbedrag van de werkgeversbijdragen gestort in uitvoering van een individuele pensioentoezegging ten voordele van een werknemer 2.490 EUR
Maximumbedrag voor de belastingvermindering voor de persoonlijke bijdragen in het kader van een individuele voortzetting voor een werknemer (in geval van aansluiting van de werknemer bij een pensioenstelsel tijdens het jaar dient dit bedrag te worden verminderd pro rata het aantal dagen van aansluiting bij het pensioenstelsel) 2.450 EUR
Maximumbedrag voor individuele levensverzekeringspremies 2.350 EUR
Omzetting in fictieve rente (bij voorschotten/inpandgeving) Eerste schijf van 81.610 EUR
Maximumbedrag voor pensioensparen 980 EUR (1.260 EUR indien verhoging gekozen)
 

Indexering van loonplafonds in de sociale zekerheid

Voor de aanvullende pensioentoezeggingen en invaliditeitsverzekeringen ten voordele van werknemers die een verwijzing omvatten naar de grensbedragen in de sociale zekerheid gelden vanaf 2019 volgende loonplafonds:

Wettelijk pensioen 57.602,62 EUR
Arbeidsongeschiktheid (RIZIV-plafond) 44.468,70 EUR
Arbeidsongevallen 44.330,26 EUR
 

Actiepunt

Kijk na in welke mate deze nieuwe bedragen een invloed kunnen hebben op uw voorzorgsplannen.