Nederlands | Français Belgium

Arbeidsongevallen

 

Wanneer er zich een arbeidsongeval voordoet, kunnen de gevolgen ernstig zijn. In de eerste plaats voor het slachtoffer en zijn familie, maar ook voor de werkgever.

 

Wat er ook gebeurt met uw werknemers, zolang ze voor uw rekening werken, bent u verplicht hen tegen arbeidsongevallen te verzekeren. Ook voor woon-werkverplaatsingen.

Wat zegt de Belgische wetgeving?
Elke werkgever uit de privésector die personeel tewerkstelt dat aan de Belgische sociale zekerheid is onderworpen is verplicht om:

 • zijn personeel te verzekeren tegen het risico op arbeidsongevallen door een verzekeringspolis af te sluiten bij een erkende verzekeraar in België.
 • elk ongeval op het werk of in woon-werkverkeer aan te geven.

 

Elke werkgever uit de publieke sector is verplicht om zijn personeel te vergoeden in geval van een arbeidsongeval. Hij heeft wel de mogelijkheid om de financiële risico’s van arbeidsongevallen geheel of gedeeltelijk te verzekeren bij een erkende verzekeraar in België.

Methodologie van Aon
Dankzij een onderbouwde en op de markt erkende expertise en een stevige onderhandelingspositie begeleidt Aon u bij het verzekeren van uw personeel tegen arbeidsongevallen. Wij houden hierbij steeds rekening met de activiteiten van uw organisatie. Dit is onze methodologie in zes stappen:

 

 1. Analyse van de bestaande verzekeringen
 2. Begeleiding bij ondervraging van de verzekeringsmarkt
  • Opstellen van een duidelijk en volledig dossier
 3. Verkrijgen van best mogelijke tarieven
  De prijzen zijn gebaseerd op de schadestatistieken van de 5 laatste jaren. Aon heeft een methodologie ontwikkeld waarmee ze de reële kosten van de verzekering kan ramen en zo het beste tarief te bekomen in verhouding met het risico.
 4. Opstellen van een vergelijkend verslag van offertes
 5. Aon-bepalingen die op de markt zijn onderhandeld
  Deze uitbreidingen zijn bedoeld om te beantwoorden aan de behoeften en de specifieke activiteiten van de onderneming.
 6. Efficiënte ondersteuning bij contractbeheer
  • Aanpassingen van de polissen naargelang van de activiteiten
  • Dekking van deelnemers aan georganiseerde evenementen
  • Opmaken van attesten
  • Interpretatie van wetteksten
  • Dekking van specifieke risico’s (korte opdrachten, stagiaires …)
 7. Advies en interventie in een schadegeval
  • Bijstand en interventie in het beheer van complexe schadegevallen (weigering, controle van kwitantie enz.).
  • Bemiddeling in de relatie tussen klantendiensten en verzekeraars.
 8. Ondersteuning bij het implementeren van een krachtig preventiebeleid

 

De dekkingen van arbeidsongevallenverzekeringen kunnen worden aangevuld met andere dekkingen:

 • Excedent Wet (bij arbeidsongeval, aanvullende vergoedingen bovenop het deel van de vergoeding dat het wettelijke plafond overschrijdt)
 • Ongevallen in privéleven
  • Deze dekking betekent een belangrijk extralegaal voordeel om personeel aan uw bedrijf te binden
  • Drie mogelijke formules:
   • dekking van het voltallige personeel waarbij de premie ten laste is van de werkgever
   • op basis van een facultatieve aansluiting (met of zonder gezinsleden) waarbij de premie ten laste is van de verzekerde
   • op naambasis met een restrictieve lijst van verzekerde personen
 • Personen die niet aan de wet arbeidsongevallen onderworpen zijn (zelfstandigen, stagiaires, gepensioneerden …)
 • Evenementen
  • Dekking van ongevallen met lichamelijk letsel voor deelnemers aan evenementen georganiseerd door de werkgever
  • Twee mogelijke formules:
   • geval per geval
   • op jaarbasis
 • Luchtvaart: verlies van vergunning
 • Zeevaart: dekking van zeevaartpersoneel
 • Personen op korte of lange missie in het buitenland
 • Expats