Nederlands | Français Belgium

Het aanvullend pensioenplan

 

Een interessante investering voor alle betrokken partijen

De Belgische tweede pijler
Het wettelijk pensioen is minder hoog in België dan in onze buurlanden. En het gaat niet de goede richting uit. De gemiddelde werknemer ontvangt als wettelijk pensioen voor een volledige loopbaan amper 55% van zijn laatste brutoloon. Voor een kaderlid is dit percentage nog lager: omwille van de plafonnering van het referentieloon houdt hij niet meer dan 33% over, tegenover 61% voor de gemiddelde arbeider.

 

 

Volgens een studie van IPSOS vindt één Belg op twee dat hij of zij slecht is voorbereid op het pensioen 73% van de Belgen geen idee hoeveel hun toekomstig wettelijk pensioen bedraagt en vaak onderschatten ze hun levensduur.

 

Geen wonder dus dat een van de grootste bezorgdheden de opbouw van een aanvullend pensioen is. De rol van de werkgever wordt hierin essentieel: het aanvullend pensioen is een alternatieve en, vooral, aantrekkelijke beloning die hem toelaat zijn personeelsleden aan zich te binden en/of de beste talenten te behouden.

Menselijke en financiële uitdagingen
Het pensioenlandschap verandert constant. De pensioenwetgeving blijft evolueren. We hebben onder meer zien verschijnen: de gelijkschakeling van de statuten, bedienden en arbeiders, de ontwikkelingen op de financiële markten, de verschuiving in de leeftijd voor het opnemen van zijn pensioenkapitaal, de pensioengerechtigde leeftijd die binnenkort 67 jaar wordt, het idee van een vrije bijdrage van de medewerkers… Financiële risico’s, volatiliteit van de markten, demografische en wettelijke veranderingen – het wordt steeds moeilijker om voor uzelf en uw werknemers veilige en langdurige spaar- en pensioenoplossingen te voorzien.

Aon begeleidt haar klanten in het kader van verschillende diensten:

 

Aon: uw strategische partner
Het is belangrijk om uw pensioenplan(nen) aan de strategische doeleinden van uw bedrijf aan te passen. Maar hoe het ideale beleid bepalen – dat optimaal is afgestemd op uw bedrijf, uw medewerkers en uw doelstellingen? Hoe op doeltreffende wijze belangrijke financiële middelen investeren? Hoe zijn verantwoordelijkheden op financieel, actuarieel en juridisch vlak correct nakomen?

Aon begeleidt u tijdens de haalbaarheidsstudies en bij de invoering van de meest geschikte aanvullende pensioenplannen. Dankzij onze ervaring en onze sterke onderhandelingspositie bij de verzekeraars geven we u strategisch en financieel advies, onderhandelen we de voorwaarden van uw voordelen aan de beste tarieven, en stemmen we ons aanbod af op uw behoeften. We streven ernaar om steeds nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen te vinden, en houden daarbij rekening met de wetgeving.