Nederlands | Français Belgium

Logistieke en vervoerdersaansprakelijkheid

 

Continuïteit is de sleutel voor klantentevredenheid

U wordt door uw opdrachtgevers geconfronteerd met contractuele eisen en verplichtingen. Bovendien evolueert de wereld van de moderne logistieke dienstverlening razendsnel en hebben volgende begrippen geen geheimen voor u: effectief CMR-vervoerder, ABEV-commissionair-expediteur, ABAS-goederenbehandelaar, opslaghouder, douane-declarant, NVOCC, etc. Het is belangrijk uw verzekeringspakket hierop af te stemmen.

 
Oorzaken Risico's Impact
Brand in warehouse Stilstand van het bedrijf Stagnatie dienstverlening
Diefstal Verlies van goederen van klant Aansprakelijkheidsclaim
Opzettelijk handelen door chauffeur Onbeperkte aansprakelijkheid Faillissement
Foute aangifte douane Niet verhaalbaar op klant Uitnodiging tot betaling

 

Analyse van risico’s
Goed risicomanagement begint met inzicht in mogelijke bedreigingen. Het kennen en realistisch inschatten van uw risico's is essentieel. Wij brengen ze in kaart door ze te analyseren, kwantificeren en hun potentiële impact op de business te berekenen:

  • Aansprakelijkheden (op basis van contract of wet)
  • Mogelijke schade aan eigendommen (roerend/onroerend)
  • Impact op de bedrijfscontinuïteit

 

De risicoanalyse gebeurt onder andere aan de hand van inspecties ter plaatse, gesprekken met medewerkers en analyses van contracten. Aan de hand van deze analyse, uw wensen en een evaluatie van potentiële schadescenario’s, wordt er een passende verzekeringsoplossing voorgesteld, en wordt advies gegeven in verband met de benodigde verzekerde bedragen.

Wij adviseren u eveneens op preventiegebied. Door inspecties maar ook door een constante monitoring van de contracten die u aangaat met uw opdrachtgevers.

Passend product
In-house beschikken wij over de meest uitgebreide makelaarswording inzake logistieke aansprakelijkheid. De verzekering is modulair opgebouwd en bestaat uit vijf onderdelen.

Aansprakelijkheid
Uw contractuele en wettelijke aansprakelijkheden zijn gedekt. Uw verantwoordelijkheden ten opzichte van de door u behandelde goederen van uw klanten staan hierbij centraal.

Douane
Financieel nadeel dat kan ontstaan door activiteiten als aangever/opslaghouder van douanegoederen.

Equipment
Een 24/24 dekking van rijdend materieel of ander equipment in eigendom of van derden, waar ook ter wereld.

Goederen
De mogelijkheid om goederen ten behoeve (en voor rekening) van uw klant te verzekeren tijdens transport en opslag.

Brand- en bedrijfsschade
Een uitgebreide dekking voor roerende en onroerende goederen, in eigendom of gehuurd. Met de mogelijkheid eventuele bedrijfsschade na een schade mee te verzekeren.

Vervoerdersaansprakelijkheid (CMR)
U kan bij ons ook terecht voor een unieke vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering, met eigen uitgebreide CMR-polisvoorwaarden (wordin), aanvaard door de volledige Belgische verzekeringsmarkt, ter dekking van de wegvervoerdersaansprakelijkheden in hun meest pure vorm.

Begeleiding bij schade
Aon heeft een toegewijd schadeteam met een vergaande specialisatie in het behandelen van logistieke schades. Aon zorgt voor het verhalen van schade op onderaannemers waardoor de schadelast op uw polis vermindert. Bovendien kan Aon ook de rol van de onafhankelijke derde vervullen, zodat u uw goede relatie met klanten behoudt.