Nederlands | Français Belgium

Machinebreuk

 

Laat schade aan een machine uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar brengen

Uw machines spelen een belangrijke rol in uw bedrijfscontinuïteit. Bij een breuk bestaat het schadebedrag voor gemiddeld 30% uit materiële schade en voor 70% uit bedrijfsschade.

 

Gevolgen van een uitval
Een machinebreuk hangt elk productiebedrijf boven het hoofd. Zowel door een interne breuk (gebroken as, overspanning motor, enz.) als door een externe oorzaak (menselijke fout bijvoorbeeld). Bedrijven stellen ook steeds vaker onderhoud uit. Gevolgen van de crisis of een nieuwe trend? Reserve-onderdelen om machines te herstellen zijn steeds minder vaak in voorraad, wat een snelle heropstart niet bevordert. Een stopzetting van uw activiteiten kan grote gevolgen hebben. U loopt het risico klanten en marktaandeel te verliezen, u kijkt tegen boeteclausules en eventuele reputatieschade aan, en misschien moet u wel overgaan tot gedwongen ontslagen.

Maatoplossingen
Dankzij uitgebreide kennis en ervaring met machineparken en installaties, kennen onze specialisten als geen ander de technische risico's inclusief de hieraan gekoppelde bedrijfsschade, en de mogelijkheden voor het onderbrengen van deze risico's in de specifieke verzekeringsmarkt.

Aon biedt u een brede oplossing op het gebied van machineschade. Dit kan per machine, als onderdeel van een onderhoudscontract of voor het geheel van een machinepark of materieel. U kunt rekenen op een maatwerkverzekering in functie van uw specifieke activiteit en u kunt onze specialisten steeds bereiken om veranderingen/updates in uw machinepark te bespreken. Op deze basis blijven we inzicht houden in uw risico’s en zorgen we ervoor dat de verzekering blijft aansluiten bij uw huidige omstandigheden.

Passende productvoorwaarden
Een machinebreukverzekering is een aanvulling op uw brandverzekering. Deze verzekering biedt zowel dekking voor de schade als het gebrek van de machine zelf, als voor schade veroorzaakt door diverse externe onheilen. Er wordt uitgekeerd bij diefstal, bij materiële schade na een bedieningsfout of kortsluiting van de machine.

Optioneel kan de hieraan gekoppelde machinebreukbedrijfsschade worden meeverzekerd. De te verzekeren uitkeringstermijn is gekoppeld aan de herstel- of levertijd van de machine. Indien uw bedrijf beschikt over uitwijkmogelijkheden kan een extra kostendekking mogelijk volstaan. Kosten van versneld vervoer van reserve-onderdelen en kosten om de schade op te sporen maken beperkt onderdeel uit van de dekking.

Begeleiding bij schadegevallen
In geval van schade, schakelt u de Aon schadeafdeling in, met een specialistisch team voor het begeleiden en afwikkelen van technische schades en de hieraan gekoppelde financiële gevolgschade. Dit team heeft uitgebreide kennis en ervaring van de markt en weet welke expert kan worden benaderd om de schadeoorzaak vast te stellen en de omvang van deze specifieke schades te budgetteren.