Nederlands | Français Belgium

Aanvullende pensioenen opbouwen in een Pensioenfonds

 

Werknemers kunnen via hun werkgever een aanvullend pensioen opbouwen met een groepsverzekering of een Pensioenfonds.

Beide instellingen bieden specifieke voordelen. De keuze voor een groepsverzekering of Pensioenfonds hangt af van het profiel van de werkgever die de aanvullende pensioenopbouw financiert. Alleenstaande pensioenfondsen zijn vooral interessant voor grotere bedrijven, maar ook voor kmo’s zijn er oplossingen mogelijk. Aon beschikt over een uitgebreide expertise in beide systemen.

 

Rechtsentiteit
Een Pensioenfonds is onderworpen aan een bijzondere en strenge regelgeving. Het is een rechtsentiteit die gescheiden is van de onderneming. Hierdoor worden de pensioengelden afzonderlijk beheerd en heeft de levenscyclus van de onderneming geen impact op de opgebouwde reserves van de werknemers. De Belgische Pensioenfondsen zijn onderworpen aan de controle van de FSMA en aan de regels inzake deugdelijk bestuur.

Toepassingsgebied
Pensioenfondsen vragen een grondige interne opvolging. De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering worden samengesteld uit personeelsleden van de bijdragende ondernemingen. In combinatie met de strikte regelgeving maakt dit dat een alleenstaand Pensioenfonds vooral interessant is voor grotere pensioenplannen. Aon heeft om die reden ook een multi-employer Pensioenfonds opgestart, dat de naam United Pensions kreeg. Hier worden de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur overgenomen door Aon en de kosten van het deugdelijk bestuur verdeeld over de verschillende werkgevers.

Aon biedt oplossingen
Aon zorgt voor de administratie van Pensioenfondsen. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de communicatie met uw personeelsleden. Individuele vragen en collectieve presentaties kunnen door ons op een verzorgde manier en met de nodige expertise gegeven worden. Veranderingen in de wetgeving worden proactief opgevolgd en voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De ondersteuning van deze laatste komt immers op de eerste plaats, zodat de uitdagingen en verantwoordelijkheden opgenomen kunnen worden.

Actuele thema’s:

  • De nieuwe Europese privacyregels
  • De nieuwe Europese regelgeving IORP II
  • Moderniseren van de onderliggende beleggingen – Life Cycle
  • Transparante communicatie met de werknemers
  • Vlotte administratie