Nederlands | Français Belgium

Fusies en overnames

 

Een overname biedt groeikansen en brengt financiële risico's met zich mee. Zorg dat het voor de koper en verkoper goed afloopt!

Tijdens de crisis lag de markt voor overnames nagenoeg stil. Nu de economie weer opveert, is er grote interesse bij investeerders en neemt het aantal transacties toe. Een ideale tijd om te kopen en te verkopen.

 

U wenst een optimaal resultaat. De deal moet daarom voor beide partijen zo aantrekkelijk mogelijk zijn. Goede garanties maken de overeenkomst aantrekkelijk voor de koper, maar ook riskanter voor de verkoper. Daarom wilt u beiden dat het akkoord goed geregeld wordt.

Strategische bedrijfstransacties, zoals een fusie, management buy-out, overname of beursgang, spelen zich af in een complex speelveld van juridische, economische en financiële factoren. Om de risico’s van dergelijke transacties af te dekken, biedt Aon innovatieve verzekerings- oplossingen aan in de vorm van Warranty & Indemnity, Opinion Based en Loss Mitigation verzekeringen.

Analyse & advies
Door de uitgebreide ervaring die Aon lokaal en internationaal heeft, begeleidt ons M&A-team u moeiteloos door het gehele proces. Van het eerste informatieve telefoontje tot het ontvangen van de maatwerkpolis. En dat in een zeer beperkte tijd.

Passende productvoorwaarden
De kopersvariant van de Warranty & Indemnity-verzekering wordt het meest gebruikt. In een standaard overnameovereenkomst geven verkopers garanties voor verschillende aspecten van het bedrijf. Deze verplichtingen hebben veelal betrekking op financiële informatie, milieu, intellectuele eigendomsrechten, verzekeringen en eigendomsrechten. Warranty & Indemnity-verzekeringen verlenen dekking als deze garanties geschonden worden.

Als een koperspolis ingezet wordt, dan zal de verkoper garanties bieden tot een relatief laag bedrag. Veelal kan dit slechts 1 à 2 % van de overnamesom zijn. De dekking onder de koperspolis sluit aan op de in de overnameovereenkomst vastgestelde maximale aansprakelijkheid: zo wordt het surplus boven de 1 à 2 % verzekerd. De polis volgt daarbij nauwgezet de inhoud van de overnameovereenkomst. De dekking onder de polis kan zelfs doorlopen nadat de periode waarvoor de garantie in het overnamecontract is gegeven al verstreken is.

Het verzekerde bedrag komt veelal overeen met 15 tot 25 % van de overnamesom, maar de verzekeringsnemer kan zelf de hoogte bepalen. Hierdoor heeft de koper een omvangrijker verhaalrecht zonder dat de verkoper wordt benadeeld. Discussies over de hoogte van de maximale aansprakelijkheid – die de onderhandelingssfeer niet bevorderen – kunnen hierdoor gemakkelijker opgelost worden.

Enkele uitsluitingen zijn van kracht:

  • bekende situaties (afwezigheid van een aleatoir karakter)
  • boetes
  • toekomstige gebeurtenissen
  • pensioenvoorzieningen
  • verkopersfraude kan alleen in een koperspolis verzekerd worden