Nederlands | Français Belgium

Wegwijs in de publieke sector

 

De uitdagingen voor overheidsinstellingen en semipublieke organisaties zijn aanzienlijk.

De beste diensten leveren aan de burgers, bedrijven en andere belanghebbenden, en dit op de meest kostenefficiënte manier. Daarenboven steken veranderingen en nieuwe bedreigingen steeds vaker en sneller de kop op. Denken we maar aan de periodieke hertekening van het politieke landschap, de veranderende wet- en regelgeving, hervormingen en besparingen, en de roep om transparantie en deugdelijk bestuur.

 

Practice Group Public Markets
Binnen Aon bestaan verschillende grensoverschrijdende "Practice Groups" die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren of activiteiten. Deze structuur zorgt ervoor dat de specialistische kennis binnen het Aon-netwerk efficiënt toegepast kan worden voor entiteiten en instellingen met zeer specifieke, maar parallelle behoeften. De Practice Group Public Markets heeft meer dan 10 jaar ervaring met risicobeheer in de publieke sector. Op basis van deze kennis en deskundigheid ontwikkelden we een samenhangend pakket van producten en diensten, op maat van de Belgische publieke en semipublieke instellingen. Zo kunt u op elk moment rekenen op accuraat en oplossingsgericht advies, ook voor uw sectorgebonden of punctuele behoeften.

Hoe wij organisaties helpen

Modulaire aanpak specifiek voor publieke sector
Aon ontwikkelde een gefaseerde aanpak van risico’s, specifiek voor de Belgische instellingen in de (semi) publieke sector. Dit stappenplan bestaat uit 4 modules

Efficiëntie in methodologie
Dit stappenplan garandeert efficiëntie en overzicht. De samenwerking tussen een gespecialiseerd team op het gebied van overheidsopdrachten enerzijds en technisch onderlegde mensen anderzijds, zorgt voor de perfecte mix aan kennis en professionalisme. Dankzij deze deskundigheid vindt u het antwoord op al uw verzekeringstechnische vraagstukken.

De Aon Practice Group Public Markets biedt oplossingen voor:

  • Federale, regionale, provinciale, lokale administraties
  • Organisaties van openbaar belang
  • Gemeentebesturen, OCMW's, lokale politie, brandweer
  • Instanties actief in de water-, energie-, en transportsector
  • Postdiensten
  • Overheids- en privébedrijven met exclusieve rechten
 

Actuele thema's:
Aon houdt steeds de vinger aan de pols. Onze kennis en ervaring delen we graag met u, tijdens een seminarie, infosessie of nieuwsflash over actuele thema’s:

  • Regering Michel I: aanvullend pensioen publieke sector
  • PPS-projecten
  • Veiligheids-en crisismanagement: Aon staat publieke organisaties bij in tijden van crisis
  • Cyber