Nederlands | Français Belgium

Professionele dienstverleners

 

Aon Professional Services

Aon Professional Services, een Global Practice Group die vertegenwoordigd is in bijna elk land waar Aon werkzaam is, biedt een brede waaier aan producten en diensten aan in het belang van advocaten, consultants, boekhouders, en andere vrije beroepen.

 

De praktijk van een vrije beroeper, zoals die van een advocaat, notaris of accountant, brengt grote financiële risico's met zich mee. Aon helpt u om inzicht te krijgen in deze risico's en biedt met diverse verzekeringen, producten en diensten een voordelige totaaloplossing. De verzekeringen voor vrije beroepen zijn al jaren de specialiteit van Aon Professional Services.

Professionele Aansprakelijkheidsverzekering (fouten en verzuim)
Bedrijven die professionele diensten verschaffen aan hun cliënten lopen een aanzienlijk risico op vorderingen wegens nalatigheid en dienen daarom op een adequate manier beschermd te worden tegen schade veroorzaakt door geleverde diensten of verzuim.Voor bepaalde vrije beroepen is deze dekking verplicht (bijv. advocaten in België).

Aon biedt professionals in verschillende soorten van organisaties bescherming tegen nalatigheid, fouten en/of verzuim die leiden tot financieel verlies van een cliënt. Naast verzekeringen tegen fouten en verzuim voor dienstverlenende bedrijven en verenigingen zonder winstoogmerk, biedt Aon specifieke programma’s aan voor groepen en verenigingen.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Als bestuurder van een onderneming loopt u aanzienlijke risico´s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt immers persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt u als het zover komt.

Employment Practices Liability (EPL) verzekering
Claims van werknemers op grond van seksuele intimidatie, leeftijdsdiscriminatie of de beëindiging van een arbeidsovereenkomst komen steeds vaker voor. De schadebedragen kunnen zo hoog oplopen dat ze de continuïteit van uw organisatie in gevaar kunnen brengen. De Employment Practices Liability-verzekering (EPL) dekt de claims én de kosten van verweer in deze delicate kwesties.

Verzekering voor alle risico’s, autoverzekering, ziekteverzekering en andere verplichte producten
Aon's Professional Services heeft een aanbod van uiteenlopende producten.