Nederlands | Français Belgium

Bedrijfsonderbreking

 

Beperk de gevolgen en bescherm uw bedrijfscontinuïteit en -reputatie

In de recentste editie van Ferma’s “European Risk and Insurance Report” is “Onderbreking van de bedrijfscontinuïteit” de grote nieuwkomer in de lijst van top 10 risico’s. Europese Risk Managers zetten het meteen op plaats twee en wapenen zich steeds meer voor de financiële gevolgen hiervan.

 

Oorzaken van een bedrijfsonderbreking
De steeds groter wordende mate van onderlinge verbondenheid van machines, bedrijven en toeleveranciers, in combinatie met lage stockniveaus, vergroot het risico op een bedrijfsonderbreking met financiële gevolgen en verveelvoudigt de omvang van de schade in geval van een incident.

Ook al zijn natuurrampen (overstroming, storm, aardbeving) in sommige werelddelen een grote oorzaak van bedrijfsonderbrekingen, toch is 88% van de onderbrekingen wereldwijd niet te wijten aan een speling van de natuur.

De onderstaande top 10 van belangrijkste oorzaken is verantwoordelijk voor meer dan 90% van alle verliezen naar aanleiding van een bedrijfsonderbreking.

Financiële gevolgen van Business Interruption
Ook al gaat u aan de slag met preventiemaatregelen en gedegen risicomanagement, het nulrisico bestaat niet en je hebt als bedrijf nooit alle teugels in handen.

Ondernemingen die hun bedrijfsschade niet of onvoldoende verzekeren, komen een grote catastrofe vaak moeilijk te boven. Ze lopen tegen een faillissement aan, of verliezen substantieel marktaandeel. Ze kijken aan tegen gedwongen ontslagen, verlies van klanten, boeteclausules en reputatieschade.

Aon oplossingen en services

  1. Risico-analyse of Business Continuity Plan (BCP) studie. We brengen samen met uw team de risico’s in kaart, leggen de zwakke schakels in uw toeleveringsketen bloot en stellen concrete actiepunten op.
  2. Wittevlekken-analyse: we bestuderen uw bestaande polissen (voornamelijk brandpolis) en gaan op zoek naar mogelijke lacunes in de dekkingen.
  3. Een op maat gemaakte verzekeringsoplossing voor uw bedrijf. Deze uitgewerkte verzekeringsoplossing vergoedt uw financiële verlies ten gevolge van een gehele of gedeeltelijke bedrijfsonderbreking, veroorzaakt door materiële of niet-materiële schade-gebeurtenissen. Bij het uitwerken van de verzekeringsoplossing zoeken we naar de optimale structuur, waarin we uw eventueel bestaande captive kunnen integreren.

 

Financiële schade na een gedekte materiële schade
De bedrijfsschadeverzekering dekt de financiële verliezen die het gevolg zijn van een gedekte materiële schade. Ze vergoedt de vaste kosten, alsook het verlies van omzet en nettowinsten, en alle bijkomende kosten, en komt tussen tot uw financiële situatie opnieuw is zoals deze zou geweest zijn indien de schade zich niet had voorgedaan.

NDBI (= Non Damage Business Interruption)
Deze verzekering beschermt u tegen een gedeeltelijke of volledige bedrijfsonderbreking ten gevolge van een niet-materiële schade of event.

  • Vulkaanuitbarsting met asverspreiding: luchtvaarmaatschappijen houden hun vliegtuigen gedwongen aan de grond en kunnen uw eindproducten niet op hun bestemming brengen.
  • Terroristische dreigingen: uw evenement of festival kan niet doorgaan, of uw supply chain wordt onderbroken
  • Politieke risico’s
  • Uitzonderlijke klimaatomstandigheden
  • Stakingen
  • Cybercriminaliteit