Nederlands | Français Belgium

Ontvoering, Losgeld en Afpersing

 

Rechtstreekse hulp in een crisissituatie, overal ter wereld, is essentieel

Werknemers van multinationals, ondernemers, bedrijven met personeel dat naar het buitenland reist of welgestelde individuen of gezinnen: allemaal zijn ze blootgesteld aan vijandige incidenten.

 

Personeel van bedrijven die actief zijn in afgelegen gebieden, in streken waar er politieke instabiliteit heerst en socio-economische problemen zijn, is vaak een doelgroep voor georganiseerde bendes, opportunistische kidnappers/afpersers of groepen terroristen.

Deze incidenten kunnen rampzalige gevolgen hebben voor de activiteiten van het bedrijf en de motivatie van het personeel. Ze kunnen ook de activa en de reputatie van het bedrijf schaden. De impact op de financiële situatie van een bedrijf kan zwaar zijn wanneer bepaalde projecten hierdoor vertraging oplopen of worden onderbroken.

De sterke stijging van het aantal cyberaanvallen van het type ransomware heeft bedrijven zonder cyberverzekering er ook toe gedwongen om een polis Ontvoering, Losgeld en Afpersing af te sluiten. Zo dekken ze zich in voor geleden verliezen door virussen met ransomware zoals ‘WannaCry’ of ‘Petya’.

Top 10 van de meest risicovolle landen in absolute waarde in 2016 en 2015

Bron: Control Risks Risk Map 2017

De beste manier om een crisis te beheersen is zich erop voorbereiden
In het beheersen van een crisissituatie, blijkt een verzekering KRE (Kidnapping, Ransom and Extorsion) vaak een sleutelelement. Een crisissituatie beheersen vereist specifieke competentie en een tweevoudige benadering: hulp en financiële bescherming.

Hulp
Gegarandeerd en onmiddellijk toegang tot de expertise van gespecialiseerde consultants die u adviseren over delicate en complexe vragen met betrekking tot een veilige vrijlating van de slachtoffers. De kosten van deze consultants zijn doorgaans onbeperkt na een verzekerd incident.

Na het incident leveren ze professionele diensten en zetten ze zich in om te onderhandelen over de vrijlating van de gijzelaars. Wanneer ze niet gedekt zijn, zijn deze diensten enorm duur, en daarom is hun opname in de KRE-verzekering een groot voordeel.

Dankzij de expertise van deze consultants kunnen bedrijven de veiligheid van hun werknemers, alsook de reputatie en de continuïteit van het bedrijf zelf, garanderen. Ze geven kwalitatief advies en bieden ondersteuning aan de familie van de slachtoffers.

Financiële dekking
Terugbetaling van de kosten na een gebeurtenis die is opgenomen in de limieten van de polis of alle bijkomende limieten. Dankzij deze dekking kunnen organisaties zich tegen bepaalde vragen over aansprakelijkheid, alsook tegen eventuele onkosten beschermen.

Wie is verzekerd?
De polissen verzekeren in principe de volgende personen:

 • Alle werknemers van het verzekerde bedrijf (met andere woorden: de verzekeringnemer plus alle vestigingen).
 • De familie van de werknemers.
 • Elke persoon die meereist met de verzekerde persoon, die op hetzelfde adres verblijft of er is tewerkgesteld.
 • Elke persoon die zich ter plaatse bevindt als genodigde of klant van de verzekerde organisatie.
 • Elke persoon die reist met een werknemer aan boord van een motorvoertuig, luchtvaartuig of boot als klant of genodigde van de verzekerde organisatie.
 • Elke persoon voor wie de verzekerde de aansprakelijkheid heeft aanvaard.
 • Elke persoon die rechtstreeks betrokken is bij het verloop van of de onderhandelingen over een verzekerd incident.

 

Aon: discretie en oplossing op maat
Als specialisten bieden wij een kwaliteitsservice en garanderen wij u een transparante en snelle behandeling. U kunt op elk ogenblik rekenen op de volgende voordelen:

 • Een discrete service
 • Aangepaste contracten die beter rekening houden met uw behoeften en specifieke omstandigheden
 • Een grondige kennis over risicovolle gebieden en de trends bij dergelijke schadegevallen. Jaarlijks publiceert Aon zijn Terrorism & Political Violence map, die een gedetailleerd overzicht geeft van terroristische dreigingen en politiek geweld in de wereld op basis van vaststellingen en empirische informatie. De kaart werd voor het eerst opgesteld in 2007 in samenwerking met The Risk Advisory Group.
 • Schadegevallen beheerd door een toegewijd team voor meer vertrouwen en reactiviteit.