Nederlands | Français Belgium

Milieurisico’s en aansprakelijkheid

 

Milieuschades hebben een enorme financiële impact op uw onderneming. Bent u hier voldoende op voorbereid?

Het milieu is een topprioriteit geworden voor landen wereldwijd. Iedereen wordt verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van zijn daden voor het milieu, waarbij veel aandacht gaat naar preventie, behoud, herstel en compensatie.

 

Milieu als key financieel risico
Voor ondernemingen, gouvernementele organisaties maar ook particulieren is het milieu dan ook een “key financieel risico” geworden, dat samen met andere essentiële risico’s zoals bedrijfswinstderving, reputatieschade, productaansprakelijkheid, enz... de nodige verzekeringsoplossingen vereist

Een milieuschade kan een enorme financiële impact hebben op uw onderneming als u niet voldoende verzekerd bent. Het betreft onder andere:

 • Sanerings- en opruimingskosten voor milieuschade op uw eigen sites
 • Eigen bedrijfswinstderving
 • Schadeclaims van derden
 • Schade aan eigen gebouwen en infrastructuur
 • Sanerings- en opruimingskosten van overheidswege opgelegd om schade aan de biodiversiteit te remediëren
 • Verdedigingskosten van uw bedrijf en zijn bestuurders
 • Bijkomende onderzoeken, controles en monitoring
 • Bijkomende boetes Reputatieschade
 • Verdedigingskosten

Geen totaaloplossing binnen de klassieke verzekeringspolissen
Bestaande traditionele verzekeringspolissen, zoals burgerlijke aansprakelijkheid, de brandpolis of zelfs de wettelijke BA autoverzekering bieden eventueel, maar in elk geval niet voldoende, dekking voor uw milieurisico.

De Specifieke Milieuverzekering als financiële zekerheid voor uw milieurisico
De specifieke milieuverzekering biedt als “Gap filler” een totaaloplossing voor de meeste van de hierboven opgesomde kosten en risico’s, in aanvulling op eventuele andere bestaande dekkingen en hiaten. Uiteraard blijven sommige kosten deel van het ondernemingsrisico en zullen steeds bepaalde voorwaarden en uitsluitingen gelden. Zo blijven boetes en reputatieschade (andere dan bedrijfswinstderving) thans nog uitgesloten in een milieuverzekering.

Aon’s expertise

 • Onze kennis en expertise in uw risicodomein, waarbij wij assisteren in de identificatie van risico’s en noden en een gap analyse uitvoeren
 • Uitwerken van best cost-effective milieurisico-(verzekerings)oplossingen
 • Proactief inspelen op nieuwe noden: mergers & acquisitions, verkoop, contractuele verplichtingen, wijziging/verstrenging van regelgeving; wijzigende markttrends.
 • Onze expertise en hulp aanbieden bij het opmaken en verzorgen van risico-, preventie-, en crisis management-documenten en -planning. Preventie is key!
 • Continue opvolging en monitoring van uw verzekeringsrisico en de wijzigende actualiteit en regelgeving