Nederlands | Français Belgium

Gebreken en schade op of aan uw werken

 

De verzekering Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid beschermt u gedurende tien jaar

De realisatie van een bouwwerk houdt voor aannemers en architecten tal van verantwoordelijkheden in, waarvan de zwaarste die van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid is. Bent u voldoende gedekt in geval van schade?

 

Wat zegt de wet?
Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn aannemers en onderaannemers, architecten, ingenieurs-adviseurs en ingenieursbureaus gedurende tien jaar verplicht aansprakelijk voor gebreken aan een realisatie die de stabiliteit van het bouwwerk of van een van de wezenlijke onderdelen ervan in gevaar brengen.

De tienjarige aansprakelijkheid begint in principe te lopen bij de voorlopige oplevering van het bouwwerk. Er bestaat een discussie rond het feit dat ze juridisch gezien pas bij de definitieve oplevering zou starten.

De tienjarige aansprakelijkheid betreft gebreken of schade aan de constructie, die de stabiliteit van het bouwwerk en de onlosmakelijk daarmee verbonden uitrusting beïnvloeden (bijvoorbeeld ineenstorting als gevolg van een constructiefout).

Wat moet u weten voor u een verzekering afsluit voor decenale aansprakelijkheid?
De verzekeringnemer kiest zelf om enkel grote werken te dekken of om de dekking uit te breiden naar de afwerking en/of uitrusting van het gebouw.

De polis kan enkel worden afgesloten op voorwaarde dat de werken worden gecontroleerd door een autonome, door de verzekeraars erkende organisatie die de opdracht heeft om de risico’s zoveel mogelijk te normaliseren en om ze tegen een redelijke prijs te verzekeren.

Bijkomende voordelen van een verzekering Tienjarige BA

  1. Zekerheid over het bestaan van dekking gedurende de periode van 10 jaar en over de betaling van de premie.
  2. De technische controle leidt tot een vermindering van de risico’s op schadegevallen en bijgevolg tot een vermindering van de onderhoudsbudgetten.
  3. Alle bouwheren zijn verzekerd door dezelfde verzekeraars. Bij een schadegeval is het dus minder belangrijk voor de verzekeraars om met zekerheid te bepalen of de oorzaak van schade te wijten is aan een ontwerpfout, een verkeerde berekening of een slechte uitvoering omdat ze alle bouwheren verzekeren.
    De aansprakelijkheid van een van de bouwheren moet niet worden vastgelegd en de expertiseformaliteiten verlopen vlotter.
  4. Bij de verkoop van het bouwwerk kunnen de garanties worden overgedragen in het voordeel van de nieuwe eigenaar.
  5. Het verzekerde bedrag kan worden verhoogd met de waarde van de afwerking en uitrusting, op voorwaarde dat ook de controle wordt uitgebreid naar deze posten. De garantie kan ook worden uitgebreid met het rendement van de gecontroleerde uitrusting.