Nederlands | Français Belgium

Fraudeverzekering

 

In de zakenwereld draait alles om vertrouwen.

Dit vertrouwen kan geschonden worden door oneerlijk personeel, klanten of leveranciers. Of het nu gaat om managers, boekhouders of adviseurs: vrijwel iedereen is in staat om fraude te plegen. Fraude schaadt niet alleen de vertrouwensrelatie, maar brengt in het ergste geval zelfs de continuïteit van een onderneming in gevaar.

 

De Fraudeverzekering dekt de financiële schade als gevolg van fraude door werknemers of door derden, om zo de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Mens als zwakste schakel
De informatisering heeft ertoe geleid dat fraudeurs zeer makkelijke en vooral lucratieve vormen van fraude ontwikkeld hebben. Op te merken valt dat bij elk van deze vormen de interne controles makkelijk omzeild worden omdat de fraudeurs hun peilen richten op de zwakste schakel: de mens. Phishing en identiteitsfraude blijken dan ook zeer populair bij fraudeurs. In 2017 vonden 3.205 gevallen van fraude met internetbankieren plaats. Daarbij werd iets meer dan 2,5 miljoen EUR buitgemaakt: een spectaculaire stijging in vergelijking met voorbijgaande jaren (bron Febelin maart 2018).

Ook identiteitsfraude heeft aan populariteit gewonnen: verschillende Belgische bedrijven (zowel banken als commerciële bedrijven ) zijn het slachtoffer geweest van een “fake president fraude” en hebben zo miljoenen verlies geleden.

Bij het voorkomen van fraude spelen een goede interne en externe controle een belangrijke rol. Toch kunnen deze controles de fraudeurs niet voor 100 % tegenhouden. Dat heeft te maken met het feit dat dezelfde persoon die tot frauduleuze handelingen in staat is, ingeschakeld wordt om de procedures van uw organisatie goed te controleren. De menselijke factor is de zwakste schakel in de controlesystemen. Fraude is daarom niet altijd te voorkomen.

Gevoelig onderwerp
Volgens het tweejaarlijkse wereldwijde fraudeonderzoek door PwC had bijna twee derde (65 %) van de Belgische bedrijven de voorbije twee jaar te maken met cybercriminaliteit of met een andere vorm van fraude. Dat is een significante stijging ten opzichte van de 45 % van de respondenten in 2016.

De meest voorkomende vorm blijft cybercriminaliteit (53 %), vooral wanneer er gevoelige informatie (zoals paswoorden of kredietkaartgegevens) worden doorgegeven na misleidende e-mails. Daarna volgen geldverduistering (30 %) en fraude door de consument (28 %), zoals het aangaan van leningen onder valse voorwendsels. Ondanks deze significante stijging blijkt dat slechts een fractie van de Belgische bedrijven zich ook verzekert tegen frauderisico’s. De angst om zwakheden prijs te geven, weerhoudt bedrijven ervan zich te verzekeren tegen fraude. Nochtans kan een goede fraudeverzekering de nodige financiële buffer aanleggen in geval van fraude.

Aon neemt u met deze verzekering op discrete wijze een aantal gevoelige zaken uit handen.

Een dekking op maat
De Fraudeverzekering dekt de financiële schade als gevolg van fraude door werknemers en door derden, met inbegrip van schade als gevolg van computercriminaliteit. Een uitbreiding van de dekking is mogelijk voor goederenfraude, kosten van renteverlies, juridische bijstand, wedersamenstelling van data en software, aansprakelijkheid jegens derden als gevolg van fraude en contractuele boetes. U krijgt uw eigen team van specialisten, dat samen met uw client manager de risico’s van uw organisatie inzichtelijk maakt. De verzekering is volledig afgestemd op de specifieke wensen van uw onderneming.