Nederlands | Français Belgium

Terroristische dreiging en terrorisme

 

Laat een terroristische aanslag uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar brengen

Een terroristische aanslag, niet alleen in uw kantoren maar ook in de omgeving ervan, veroorzaakt niet alleen materiële schade en menselijke slachtoffers. De mogelijke gevolgen op het vlak van omzetverlies, aansprakelijkheid en merk en reputatie kunnen belangrijk, zo niet catastrofaal zijn. Goed inzicht in de risico's en voorbereiding op een incident beperken de impact.

 

Steeds wredere methodes van modern terrorisme
Een terroristische aanslag is per definitie moeilijk controleerbaar en kan op verschillende plaatsen tegelijkertijd plaatsvinden. In de vorige eeuw hadden terroristen het vooral gemunt op het aanbrengen van materiële en economische schade. De aanslagen van 9/11 waren een keerpunt en luidden een nieuwe koers in.

Terroristen willen vandaag zoveel mogelijk slachtoffers maken, een klimaat van onveiligheid scheppen en de werking van organisaties belemmeren. De aanslagen in Parijs en Brussel zijn goede voorbeelden van deze nieuwe praktijken. Publieke plaatsen (stations, winkelcentra en -straten, festivals, meetings, enz.) en grote productie-eenheden (zoals chemische installaties of nucleaire centrales) worden per definitie het doelwit van de moderne terroristen.

Risicoadvies, preventie en verzekering
Aon is sinds jaren marktleider in deze materie en stelt een geïntegreerde aanpak voor. Terrorismedreiging moet steeds geanalyseerd worden binnen een geïntegreerd risicoprogramma. Verzekeringen zijn maar een onderdeel van de oplossing. Scherpe voorzorgsmaatregelen en geschikte procedures in noodsituaties kunnen in noodsituaties veel leed vermijden.

Aon begeleidt haar klanten in hun aanpak van terrorismerisico’s: kwalificatie, kwantificatie en PML–berekening (Probable Maximum Loss = Inschatting van maximaal verlies na een bomontploffing). In deze berekening kan men rekening houden met de directe financiële gevolgschade, maar ook met de potentiële menselijke impact/kost.

Aon Terrorism Tracker
Aon’s risk management tools helpen bedreigingen (threats) en tendensen te monitoren. Bedrijven krijgen vrije toegang tot de “Aon Terrorism Tracker”, een wereldwijde database die gedetailleerde informatie bevat over incidenten en aanslagen.

Innovatieve verzekeringsoplossingen
De innovatieve oplossingen in de verzekeringsmarkt focussen vooral op de puur financiële gevolgen voor het bedrijf, zonder dat er noodzakelijk materiële schade is.

  • Het product ‘Threat’ dekt het inkomstenverlies na een pure dreiging die een evacuatie, een lockdown of een verbod tot toegang van de site tot gevolg heeft, zonder dat er effectief materiële schade dient te zijn.
  • Als bedrijf kan u zich eveneens verzekeren tegen de schade of de aansprakelijkheid als gevolg van een aanval door een ‘Lone Wolf’, waarbij vaak gewonden of dodelijke slachtoffers vallen. We denken daarbij o.a; aan materiële schade, bedrijfsschade, PR-kosten, medische kosten of psychiaterrekeningen.
  • Een andere nieuwigheid is ‘Loss of Attraction’. Stel dat u een uitbater bent van een hotel in de nabijheid van een toeristische publiekstrekker. Wanneer terroristen deze attractie aanvallen, heeft u, als uitbater van het hotel, geen materiële schade maar wel inkomstenverlies omdat de toeristen de regio even links laten liggen. Ook dit inkomstenverlies kan verzekerd worden! Dit product kan ook in een educatieve of industriële omgeving worden toegepast, waarbij het op voorhand geïdentificeerde ‘attraction property’ bijvoorbeeld een luchthaven of een station kan zijn.
  • Inspelend op de nieuwe methodes van terroristen, kan Aon ook al dekkingen voorstellen, zij het nog in beperkte mate, voor biologische en chemische aanslagen.
Kortom, ondanks de snelheid waarmee recente aanslagen en dreigingen zich opvolgen, past de verzekeringsmarkt zich snel aan en kan Aon nieuwe oplossingen voor nieuwe noden en risico’s vinden.

 

Schadebehandeling
Aon ondersteunt u nadat de schade ontstaan is, door te adviseren en te ondersteunen bij het nemen van maatregelen. Zo blijven de gevolgen van het schadegeval zoveel mogelijk beperkt. Daarna zorgt Aon voor een snelle en adequate afwikkeling en uitbetaling van de schade. Aon kan ook uw bedrijf ook ondersteunen tijdens en na een crisissituatie. We helpen u met evalueren van incidenten/crisis om er zo van te leren voor de toekomst.

Kidnap & Ransom
Uw medewerkers, zeker wanneer ze vaak in het buitenland vertoeven, kunnen ook het doelwit worden van kidnappers. Dit risico kan uiteraard verzekerd worden. Ons gespecialiseerd crisisteam begeleidt uw bedrijf in het volledige proces: preventie via een aangepast beleid en proactieve informatieverstrekking, terugbetaling van kosten (losgeld), en tussenkomst van specialisten bij een incident. De crisiscentra staan uiteraard dag en nacht ter beschikking. U vindt meer informatie op onze K&R pagina.