Nederlands | Français Belgium
Arbeidsvoorwaarden als strategisch instrument

Harmonisering aanvullende pensioenplannen arbeiders en bedienden

 

Heeft u echt alles op orde?

Heeft uw bedrijf verschillende pensioensystemen uitgewerkt voor arbeiders en bedienden? Dan bent u verplicht dit onderscheid weg te werken tegen 2025. En in heel wat gevallen is dat een ingewikkelde situatie. De pensioenplannen zijn vaak anders georganiseerd, de parameters verschillen, ze worden anders gefinancierd, de kosten zijn niet dezelfde,… en de sector behandelt ze bovendien op een andere manier. Hoe regelt u de harmonisering tegen 1 januari 2025?

 

Aon begeleidt u in het harmoniserinsplan binnen uw bedrijf. Onze experten beschikken over de nodige ervaring en kennis, maar kunnen ook terugvallen op gespecialiseerde tools en een uitgekiende methodologie om dit proces in goede banen te leiden. Op die manier krijgt u het harmoniseringstraject dat het best bij uw bedrijf past. Lees meer over onze aanpak.

 

 

Harmonisering pensioenplannen: “Talmen is verliezen!”

Opiniestuk

 

Werner Keeris, Managing Director, Aon Belgium
Colette de Dessus les Moustier, Qualified Actuary, Senior Manager, Aon Belgium
 

De deadline voor de harmonisatie lijkt nog veraf. Maar dat is het niet. De afwachtende houding van de werknemersvertegenwoordigers kan de bedrijven zuur opbreken, aldus Werner Keeris, Managing Director, Aon Belgium. Het is hoog tijd om aan de slag te gaan!

Lees het opiniestuk  

 
 

Enkele feiten en cijfers

Wat leert de steekproef van Aon bij 78 bedrijven die samen 26.000 arbeiders terwerkstellen?

 
 

Heeft u uw procedures en stappenplan klaar?

Stappenplan

 
 

Uit een steekproef van Aon blijkt dat slechts 21% van de bedrijven hun pensioenplannen geharmoniseerd hebben, dat 24% ermee bezig is en dat 55% nog helemaal niets gedaan heeft. De vraag is of deze afwachtende houding wel de juiste strategie is. Wat is de ideale route van de vooruitziende werkgever?

Check het stappenplan  

 
 

Seminar van Aon en Claeys & Engels

Pensioenplannen voor arbeiders & bedienden: hoog tijd om de verschillen weg te werken!
Sinds 1 januari 2015 kregen werkgevers 10 jaar de tijd om hun aanvullende pensioenplannen te harmoniseren. Vanaf 1 januari 2025 zijn de verschillen op basis van het criterium arbeider of bediende discriminerend en dus niet langer toegelaten.

Meer info en inschrijven

 

Hoe krijgt u het harmoniseringstraject dat het best bij uw bedrijf past?

 

De aanpak van Aon, samen met u

  • Elke onderneming heeft haar eigen historiek, bedrijfsfilosofie, sociale voorwaarden, budgettaire capaciteit … Wij passen onze begeleiding aan in functie van de specifieke situatie van uw bedrijf.
  • Onze benchmarks inzake pensioenen en aanvullende waarborgen laten u toe om zo goed mogelijk het niveau te bepalen van de voordelen die u aan bedienden en arbeiders toekent.
  • De harmonisering van de statuten vraagt technische, sociale, actuariële, financiële en juridische competenties … U kunt op ons rekenen.
  • De dekkingen harmoniseren komt vaak neer op bijkomende kosten. Wij bespreken alle mogelijke oplossingen met u.
  • Het kan opportuun zijn om, naar aanleiding van de harmonisering, de financieringswijze van het pensioenplan te herbekijken. Wij loodsen u doorheen alle nieuwe mogelijkheden.
  • De communicatie naar de medewerkers over de genomen beslissingen is cruciaal: u krijgt van ons krachtige tools om de juiste boodschappen te brengen.

Wenst u meer informatie over onze aanpak? Contacteer ons