Nederlands | Français Belgium
Terrorisme: bent u verzekerd? | Aon

Terrorisme: bent u verzekerd?

 

De aanslag op het WTC in New York in 2001 en nadien de aanslagen in Madrid en Londen leidden in onze samenleving tot heel wat nieuwe maatregelen. Zo namen onder meer de overheden en de verzekeraars een aantal initiatieven om de gevolgen van dat soort gruweldaden beter op te vangen. We zetten voor u de wettelijke verplichtingen en de bijkomende mogelijkheden rond de dekking terrorisme nog even op een rij.

Verplichte dekking "Terrorisme"
In België regelt de wet van 1 april 2007 de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Die schade is verplicht gedekt in volgende polissen:

  • Verzekeringen BA Auto
  • Verzekeringen Brand Eenvoudige Risico's (woningen en kleine handselszaken)
  • Verzekeringen BA Brand & Ontploffing openbare plaatsen
  • Arbeidsongevallen
  • Levensverzekeringen
  • Hospitalisatieverzekeringen

 

Hoe zijn uw bedrijf en uw werknemers voor terrorisme verzekerd?

Uw werknemers
In het geval van een terroristische aanslag zijn werknemers tijdens het werk en op weg van en naar het werk altijd verzekerd door de verplichte arbeidsongevallenpolis van u als werkgever. Na de werkuren zijn uw werknemers verzekerd door andere verzekeringen zoals een hospitalisatie-, levens- en/ of ongevallenverzekering, als u die als werkgever voor hen afsloot. Wie op geen enkele polis beroep kan doen, zal zich tot de overheid moeten richten voor een vergoeding via de gewone sociale zekerheid.
 

In veruit de meeste gevallen dekt uw arbeidsongevallenverzekering terrorisme 24/7 voor uw werknemers op missie in het buitenland. Wij checken uw polis graag samen met u!

 

Uw onroerende goederen en hun inhoud
Indien uw bedrijf onder de zogenaamde “eenvoudige risico’s” (privéwoningen en kleine handelszaken) valt, dan zijn uw onroerende goederen en hun inhoud standaard voor terrorisme verzekerd door uw brandverzekering.
 

Grotere en industriële bedrijven hebben geen dekking “terrorisme” via de brandverzekering maar kunnen hiervoor een speciale terrorismeverzekering afsluiten. Wij bekijken graag met u uw bestaande polis!

 

Aansprakelijkheid voor klanten en bezoekers
Bij een terroristische aanslag in uw bedrijf, instelling of winkel, bent u niet verantwoordelijk voor de schade die klanten en bezoekers daarbij oplopen. Alleen als er sprake is van manifeste nalatigheid (bijvoorbeeld als u na een aantoonbare bedreiging naliet de nodige maatregelen te treffen) kan uw bedrijf aansprakelijk gesteld worden.

Denk concreet ook aan ...

Crisis Management Consulting
Een internationaal team van Aon-experten kan u preventief helpen uw kwetsbaarheid voor terroristische daden correct in te schatten. Ook de potentiële financiële impact op uw mensen, infrastructuur en operaties wordt berekend.

Op het ogenblik dat uw bedrijf slachtoffer wordt van een terreuraanslag, begeleiden zij u op uiterst professionele manier. Een team van internationale crisismanagers, met politie-, militaire en/of academische achtergrond, biedt ondersteuning op het vlak van communicatie, verzekeringstechnische en organisatorische aspecten, en helpt u actief om de negatieve gevolgen in te dijken.

Kidnap & Ransom
Uw medewerkers, zeker wanneer ze vaak in het buitenland vertoeven, kunnen ook het doelwit worden van kidnappers. Dit risico kan uiteraard verzekerd worden. Ons gespecialiseerd team, met crisiscentra in Londen en Chicago, begeleidt uw bedrijf in het volledige proces: preventie via een aangepast beleid en proactieve informatieverstrekking, terugbetaling van kosten (losgeld), en tussenkomst van specialisten bij een incident. De crisiscentra staan uiteraard dag en nacht ter beschikking.