Nederlands | Français Belgium

Financieel verlies veroorzaakt door een vertraagde oplevering

 

Bescherm uw bedrijf tegen een vertraagde start van de exploitatie of verlies van huurinkomsten

Vertragingen op de planning zijn een groot risico voor de bouwheer en kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Hoe kunt u zich hiertegen beschermen?

 

Verlies van exploitatie
Voor een bedrijf of een exploitant van installaties betekenen vertragingen bij de start van (nieuwe) activiteiten een aanzienlijk financieel verlies. Indien deze vertraging of een vermindering van de geplande activiteiten wordt veroorzaakt door materiële schade gedekt door de polis ‘alle bouwplaatsrisico’s’, kunnen de financiële verliezen en/of extra kosten worden gedekt door een verzekering ‘verlies van verwachte exploitatie’, ook wel gekend onder de naam Advanced Loss of Profit (ALOP) of Delay in Start-up (DSU).

Verlies van huurinkomsten
Is het op te leveren bouwwerk bedoeld voor verhuur, dan zal een vertraagde oplevering huurverlies en/of bijkomende kosten veroorzaken. Is deze vertraging het rechtstreekse gevolg van schade die zich heeft voorgedaan tijdens de bouw-, montage en testperiode, dan kunnen de financiële verliezen worden gedekt door een verzekering ‘verlies van verwachte huur’ of Advanced Loss of Rent (ALOR).

De verzekeringsperiode in ALOP/DSU of ALOR wordt bepaald door de verzekerde en moet overeenkomen met de periode tijdens dewelke de brutomarge of het verlies van huurinkomsten negatief wordt beïnvloed als gevolg van gedekte materiële schade.

Diensten van Aon
Om u optimaal en tegen een zo voordelig mogelijk tarief te verzekeren, is het raadzaam om een beroep te doen op een ervaren verzekeringsmakelaar. Aon Belgium beschikt, binnen zijn Practice Group Construction, over een uitgebreid team van specialisten in het land.

Dit team heeft veel ervaring met het beheer van bouwrisico’s, zowel in de privésector als in de publieke sector en adviseert u gericht over de af te sluiten verzekeringen, onderhandelt over de algemene voorwaarden die het beste geschikt zijn voor uw project en staat aan uw zijde om uw belangen te verdedigen indien zich schadegevallen zouden voordoen.

Zo kunt u met een gerust gemoed bouwprojecten aannemen.