Nederlands | Français Belgium

Kredietrisico’s de baas

 

In een business-to-business omgeving is krediet verlenen gebruikelijk.

Gebeurt dit met kredietwaardige klanten, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Maar wat als de tegenpartij in gebreke blijft? Welke risico’s loopt uw bedrijf en hoe kunt u die afdekken?

 

Kredietrisico’s
Krediet verlenen houdt commerciële risico’s in. Als uw klant insolvabel blijkt of zelfs failliet gaat, dan komt uw bedrijfscontinuïteit misschien in gevaar.
In meer exotische landen bestaat het risico dat banken genationaliseerd worden of dat er zware rellen uitbreken. Hierdoor kunnen zelfs kapitaalkrachtige afnemers in gebreke blijven. Dergelijke politieke risico’s kunnen een grote impact hebben op uw resultatenrekening.
En wat als een klant zich na het plaatsen van een order bedenkt en om financiële redenen de aankoop annuleert? Het reeds betaalde voorschot volstaat meestal niet om de fabricagerisico’s op te vangen.

Overdracht van kredietrisico’s
Door dergelijke kredietrisico’s af te dekken aan de hand van een kredietverzekering beschermt u de onderneming tegen faillissement, brengt u de winstgevendheid in veiligheid en behaalt u ook nog eens concurrentievoordeel.

Gespecialiseerde kredietverzekeringsmakelaar
De dekking, voorwaarden en verplichtingen van kredietverzekeringen kunnen sterk van elkaar verschillen. CRiON, de gespecialiseerde kredietverzekeringsmakelaar in de Aon groep, helpt u daarbij. In alle neutraliteit maken zij een grondige analyse van uw (sectorspecifieke) risico’s en selecteren zij dé kredietverzekering die het best bij u past.
Wij maken kosteloos voor u een vergelijkende studie tussen alle kredietverzekeraars in de markt. Ook als u reeds verzekerd bent via een andere makelaar of rechtstreeks bij een kredietverzekeraar, toetst CRiON uw voorwaarden aan de evoluties in de markt.

Sluit u via CRiON een kredietverzekering af, dan begeleiden wij u bij het dagelijkse beheer ervan. Zo garanderen we een snelle en efficiënte afhandeling van uw kredietlimietaanvragen en schadedossiers.

Bovendien geniet u als klant van:

  • proactieve toetsing van uw polisvoorwaarden aan de marktomstandigheden;
  • punctuele tussenkomst bij kredietlimietonderhandelingen;
  • alerte aanpak en opvolging van uw schadedossiers met het oog op snelle uitbetaling;
  • alternatieve incasso oplossingen;
  • opbouw en controle van de contractvoorwaarden en aanhangsels;
  • optimalisering van uw debiteurenbeheer;
  • studie van uw algemene verkoopsvoorwaarden;
  • opleiding van uw medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de debiteurenopvolging.

Andere Credit Management oplossingen
Creditmanagement beperkt zich niet tot het afsluiten van een kredietverzekering. Veel bedrijven kiezen er ook voor om hun kredietrisico’s proactief te managen. CRiON kan u helpen bij het screenen van uw kredietbeheer, de implementatie van de aangewezen oplossingen en het uitrollen van een credit management softwarepakket.
U kunt ook inschrijven op een boeiende credit management cyclus: seminaries, ronde tafels en netwerkmomenten, voor en door credit managers. Meer informatie op www.crion.be.