Nederlands | Français Belgium

Algemene en productaansprakelijkheid

 

Elke organisatie loopt het risico aansprakelijk gesteld te worden.

De aansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf voor de financiële gevolgen bij het veroorzaken van schade aan anderen. Dit kan materiële schade zijn aan goederen of gebouwen van uw klant of van anderen, lichamelijke of financiële schade.

 

U loopt tegenwoordig sneller het risico om aansprakelijk gesteld te worden en in een juridisch conflict terecht te komen dan vroeger. Verdedigingskosten lopen vlug op. Bovendien neemt de hoogte van de toegekende schadevergoedingen toe. Aon helpt u bij het in kaart brengen van uw aansprakelijkheidsrisico’s en bij het beheersbaar maken en beperken van deze risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de contracten met uw leveranciers en klanten en de beperking van uw aansprakelijkheden. Aon houdt u op de hoogte van relevante ontwikkelingen, financiële stabiliteit van uw verzekeraars, ontwikkelingen in wet- en regelgeving en claims.

Wordt er een vordering tegen uw bedrijf ingediend, dan helpt Aon u met een zo efficiënt mogelijke afwikkeling van de schade. Aon beschikt over een eigen schadeafdeling met experts op het gebied van aansprakelijkheid. Hiermee worden uw belangen het best behartigd.

 

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van uw bedrijf voor schade veroorzaakt aan derden door de activiteiten van uw bedrijf in het algemeen, uw personeel, uw gebouwen, enz. Deze verzekering verleent dekking voor alles wat nodig is en deel uitmaakt van de bedrijfsvoering: commerciële organisaties, sociale diensten, onderhoud/herstelling, deelname aan beurzen en tentoonstellingen, laden en lossen, veiligheid van gebouwen en goederen enz.

Burgerlijke Aansprakelijkheid na Levering/ na Werken – Productenaansprakelijkheid
Dekking van de contractuele of extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden veroorzaakt (waaronder ook klanten) door gebreken in de geleverde producten of in de werken na hun uitvoering, waarbij die gebreken te wijten kunnen zijn aan een conceptiefout, de grondstof, de fabricatie, de plaatsing, het onderhoud, de herstelling, de aanbeveling, verpakking, etikettering, opslag, gebruiksaanwijzing enz.

Beroepsaansprakelijkheid
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen en biedt dekking voor klachten als gevolg van specifieke beroepsfouten (vergissingen, nalatigheden e.d.) in de intellectuele dienstverlening. De dekking gaat verder dan die van de algemene aansprakelijkheidsverzekering en strekt zich uit tot zgn. 'zuivere vermogensschade'. Beroepsgroepen die voor deze verzekering in aanmerking komen, zijn onder meer architecten, notarissen, accountants, interim-managers, ingenieursbureaus, IT-consultants en bedrijfsrevisoren. Voor bepaalde gereglementeerde beroepen is het afsluiten van een dergelijke verzekering zelfs verplicht.

Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing
Sinds 1 maart 1992 werd de wet van 30 juli 1979 van kracht die een objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing invoert voor 25 categorieën. Het gaat om de verplichte verzekering voor de lichamelijke en materiële schade veroorzaakt door brand en ontploffing ontstaan in inrichtingen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek.