Nederlands | Français Belgium

Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering (D&O)

 

Als bestuurder van een onderneming kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor een verkeerde beslissing in het kader van uw mandaat.

Ook als u zélf niet bij de gebeurtenissen betrokken was en de handeling door één van uw medebestuurders werd gesteld.

 
Een verstrengde wetgeving en een verhoogd toezicht van de regulatoren leiden tot een aanzienlijke stijging van het aantal vorderingen dat tegen bestuurders wordt ingesteld tengevolge van een bestuursfout in de uitoefening van hun mandaat. Ook in de pers lezen we geregeld over steeds hogere schadeclaims tegen topmensen van bedrijven, ingediend door aandeelhouders, werknemers, autoriteiten of klanten. Een greep uit de vorderingen: overwaardering van de activa, laattijdige invordering van schulden, onrechtmatig beëindigen van arbeidsovereenkomsten, onvoldoende toezicht en controle en boekhoudkundige schandalen.

 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (ook D&0 genoemd) biedt bescherming in geval van bestuursfouten. De belangrijkste doelstelling van deze dekking is de bescherming van het privévermogen van fysieke personen die een bestuursmandaat opnemen.

Een volledige dekking
Indien een vordering tegen u wordt ingesteld, kunnen de kosten van verweer zeer hoog oplopen. Dergelijke rechtszaken slepen lang aan, en tikken snel door.
De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vergoedt naast de schadevergoeding ook de verdedigingskosten (advocaatkosten, expertises, …), of de vordering nu wordt toegekend of niet.

Dekking op maat
Op de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden alle personen die bestuurstaken verrichten en managementfuncties uitvoeren meeverzekerd. U bepaalt zelf en in samenspraak met de verzekeraars tot welk maximumbedrag u verzekerd wilt zijn.

Aon staat u hierbij terzijde met een team van deskundigen. Zij maken een risicoanalyse en zoeken naar de verzekeringsoplossing die past bij uw onderneming.