Nederlands | Français Belgium

Hoe helpt Aon u om de verzekeringsaspecten van uw wagenpark te optimaliseren?

 

Van analyse tot financiële winsituatie. En preventie!

Dankzij zijn leidende positie in de fleet markt heeft Aon een zekere impact op de tarificatie van verzekeraars. Daarnaast kan Aon nog op heel wat andere manieren een meerwaarde bieden voor de verzekeringsportefeuille van bedrijfsvloten. Anja Huysmans, Senior Client Manager Automotive, licht de aanpak van Aon toe.

 

“Bij een verzekeringsmakelaar denkt iedereen meteen aan het aanbieden van een verzekeringsoplossing tegen de beste voorwaarden. Dat is natuurlijk essentieel, maar Aon doet veel meer dan dat. We beschikken over een uitgebreid arsenaal aan tools en initiatieven waarmee we bedrijven met een voertuigenvloot kunnen helpen in het kader van hun verzekeringsportefeuille. Als expert denken we mee met de klant en analyseren we samen de schadestatistieken, de risicopositie, de operationale noden,…. om zo tot een optimale beheerprocedure te komen”.

Analyse van schadestatistieken en -omstandigheden
Aon beschikt over een schat aan informatie over de schadegevallen met voertuigen binnen bedrijven, en de exacte omstandigheden daaromtrent. Op basis van onze rapportering kunnen we samen met de klant de schadegevallen en kosten aanzienlijk verminderen. We brengen het preventiebeleid van het bedrijf in beeld, evalueren het samen en gaan bijsturen waar nodig.

Anja Huysmans: “Onze rapportering is een essentieel onderdeel van onze rol en toegevoegde waarde en heeft steeds als doel om de vloot op een proactieve manier op te volgen. Denk bijvoorbeeld aan onze service “franchisebeheer”. De bestuurder betaalt zelf de vrijstelling bij een ongeval in fout. Aon helpt bedrijven deze formule optimaal te communiceren en te verwerken in de car policy. Deze formule is niet alleen financieel interessant voor het bedrijf, het neemt ook een deel administratieve workload weg bij de klant. Bovendien zal het werknemers motiveren om voorzichtiger te rijden.

In functie van de taille van de vloot rapporteren we trimestrieel, semestrieel of jaarlijks. Bedrijven kunnen een rapport op maat krijgen, met aandacht voor de gegevens die zij willen. De Aon Client Manager licht de rapporten persoonlijk toe en kan op basis daarvan een preventieplan opstellen voor het bedrijf. Anja Huysmans: “Gemiddeld kunnen de schadestatistieken met een doordacht preventieplan op 2 jaar tijd met 10 tot 20% verbeteren. En dan gaan wij terug de markt op met betere schaderatio’s… op zoek naar een voordeligere premie. Een mooie bonus dus voor het bedrijf, dat de besparing mogelijk ook opnieuw kan investeren in preventiemaatregelen. Zo blijft er continu aandacht voor meer veiligheid.”

Preventie hoeft niet duur te zijn
Overigens hoeven preventiemaatregelen niet altijd veel geld te kosten. Het opstellen van newsflashes over veiligheid, het organiseren van een verkeersquiz, het uitreiken van een prijs aan de veiligste bestuurder… zijn voorbeelden van initiatieven die weinig kosten maar er wel voor zorgen dat veiligheid meer leeft binnen de onderneming. De sensibiliseringsboodschappen binnen bedrijven hebben meer effect dan die van de overheid, omdat er nu eenmaal meer betrokkenheid is.

Dedicated productie- en schadebeheerder
Met een 45-tal medewerkers staan wij binnen Aon Belgium in voor het gespecialiseerd beheer van vloten. Eén van onze kenmerken is het doorgedreven takenbeheer, waarbij wij een onderscheid maken tussen de taken van de diverse teams die instaan voor productie, schade, administratieve ondersteuning en rapportering. Elk bedrijf heeft bij Aon een vaste productie- en schadebeheerder. Ze kennen het dossier perfect en kunnen dus zowel de bestuurders van het bedrijf als de HR- of financemedewerkers meteen verder helpen. “Aon besteedt bewust het schadebeheer niet uit aan een derde partij. We zijn van mening dat een performant schadebeheer de band met onze klanten versterkt. Uiteraard voorzien we ook nodige back-up voor het geval de vaste contactpersoon met vakantie of ziek is.”

Ontbundelen van verzekeringen
Bij nogal wat leasingmaatschappijen maken de verzekeringscontracten deel uit van de leasingovereenkomst. “Dat is niet altijd de beste oplossing voor bedrijven”, waarschuwt Anja Huysmans. Het ontbundelen van de verzekeringen uit de leasingcontracten zit zeer zeker in de lift. Anja Huysmans: “Het ontbundelen van de verzekeringscontracten is vaak financieel interessant. We onderzoeken dit samen met de klant op basis van alle geconsolideerde info over het wagenpark. Bedoeling is dat een bedrijf erop vooruitgaat, zowel financieel als op dienstenniveau. Voor extra administratie zorgt ontbundeling niet, dit misverstand wil ik uit de weg helpen. Aon neemt deze op zich. Een ander aandachtspunt is de vraag of het interessant is om een uniek herstelnetwerk aan te bieden aan het betrokken bedrijf. Dit bekijken we graag voor de klant.”