Nederlands | Français Belgium

Een op twee arbeiders heeft geen enkel vooruitzicht op pensioenplan dat gelijk is aan dat van zijn collega bediende.

 
 
  • 55% van de bedrijven toont vandaag geen enkel initiatief om de verschillen tussen de aanvullende pensioenplannen van haar bedienden en arbeiders weg te werken
  • Netto pensioenpremie stijgt met €400 per arbeider per jaar, indien werkgever talmt met het verplicht gelijktrekken van de pensioenplannen

Tot 1 januari 2025 loopt een overgangsperiode waarbinnen werkgevers moeten instappen in een harmoniseringstraject voor hun aanvullende pensioenplannen. Die dag moeten werkgevers de verschillen tussen de plannen voor arbeiders en bedienden volledig weggewerkt hebben. Uit een steekproef van HR- en risicoadviseur Aon Belgium, blijkt dat vele werkgevers wat de bedrijfseigen pensioenplannen betreft voorlopig geen initiatieven nemen. Dit talmen door de werkgevers zou hen wel eens zuur kunnen opbreken, aldus Werner Keeris, Managing Director Retirement Solutions bij Aon Belgium.

Op 26 juni 2018 publiceerde de Nationale Arbeidsraad haar tweejaarlijks rapport over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden en de vooruitgang hiervan op sectoraal niveau. Uit dit rapport valt af te leiden dat een paar sectoren – zoals chemie – reeds een gelijk pensioenplan hebben voor arbeiders en bedienden maar vooral dat vele andere sectoren nog nergens staan of tegen een ingewikkelde situatie aankijken. Vele werkgevers nemen voor wat de bedrijfseigen pensioenplannen betreft voorlopig geen initiatieven en wachten eerst de harmonisatie van de sectorale pensioenplannen af.

“De vraag is of dit wel de juiste strategie is”, stelt Werner Keeris, Managing Director Retirement Solutions, Aon Belgium. “België telt om en bij 1,4 miljoen arbeiders, goed voor een loonmassa van 46 miljard euro. Zowat 75% van de loontrekkenden in ons land heeft een pensioenplan. De eis tot harmonisering is dus geen fait divers.”

Steekproef Aon Belgium: op 26.100 arbeiders hebben 13.400 arbeiders geen enkel vooruitzicht op het gelijktrekken van hun pensioenplan

  • Van de 78 onderzochte bedrijven die samen 26.100 arbeiders tewerkstellen heeft slechts 21% hun pensioenplannen geharmoniseerd, 24% is ermee bezig en 55% heeft nog helemaal niets ondernomen.
  • Van de zowat 26.100 arbeiders uit de steekproef beschikken er zo’n 4.000 over een geharmoniseerd plan. Voor 8.700 arbeiders is de harmonisatie-oefening aan de gang. 13.400 arbeiders hebben voorlopig nog geen enkel vooruitzicht op de harmonisatie van hun pensioenplannen.

Sociale partners leunen achterover

Werkgevers zijn van mening dat eerst de sectorplannen geharmoniseerd dienen te worden. Tegen 2023 moeten de sociale partners immers een plan klaar hebben per sector. Maar zullen die plannen er tegen dan wel liggen? “Daarover heerst veel scepsis”, aldus Werner Keeris, Aon Belgium. “De sociale partners hebben er alvast geen belang bij om een akkoord te vinden: zij beseffen dat werkgevers wachten tot in 2023. Als de onderneming binnen vijf jaar vaststelt dat er (nog) geen akkoord is, zal ze onderhandelingen opstarten met haar syndicale afvaardigingen. Maar waarom zouden die zich constructief opstellen? Nog twee jaar de boot afhouden geeft de arbeiders de kans om via een class action massaal dezelfde voordelen te claimen als bedienden.”

Talmen is verliezen

Werner Keeris, Aon Belgium stelt: “De afwachtende houding van de werknemersvertegenwoordigers kan de bedrijven dan ook zuur opbreken. Gebeurt er niets, dan zullen de werkgevers vanaf 2025 de rekening gepresenteerd krijgen. Hoe dan ook moeten ondernemingen het onderscheid in aanvullende pensioenplannen tussen bedienden en arbeiders wegwerken tegen 2025 (voor nieuwe aansluitingen). Gelet op het feit dat een onderhandelde omvorming van een plan gemiddeld anderhalf tot twee jaar vraagt, is het hoog tijd om aan de slag te gaan. Bovendien vinden er in 2024 sociale verkiezingen plaats. Het is duidelijk dat dit voor werkgevers geen ideale situatie is om vlug een akkoord te onderhandelen. Erop rekenen dat de regering de knoop finaal zal doorhakken, zoals ze dat ook deed in de discussie over de opzegtermijnen, is een utopie. De regering kan voor de pensioenplannen immers niet tussenkomen, want deze worden individueel per bedrijf geregeld.”

410 miljoen euro bovenop de huidige 630 miljoen

De berekening van Aon Belgium, op basis van haar Pension Survey 2018, toont aan dat de alignering van alle arbeiders in ons land met de gemiddelde pensioenplannen voor bedienden de werkgevers om en bij € 410 miljoen per jaar zou kosten. Dit komt bovenop de 630 miljoen euro die werkgevers vandaag al spenderen aan het aanvullend pensioen van werknemers. Per arbeider zou dit neerkomen op een stijging van de netto pensioenpremie per jaar van € 400. De extra kost komt overeen met ongeveer 1% van de huidige arbeiders-loonmassa van de Belgische bedrijven. Dit alles in de hypothese dat werkgevers niet tijdig werk maken van de harmonisatie. Conclusie van Werner Keeris, Aon Belgium: “hoog tijd om aan de slag te gaan!”.